Finančni trgi

Prispevki

Blockchain spreminja finančni svet

Blockchain spreminja finančni svet
September 15
08:00 2017

Prva večja sprememba industrije se je zgodila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Internet je spremenil način komuniciranja med borznimi trgovci in borznimi posredniki, kar je povzročilo precejšnje povečanje likvidnosti trgov. Pri tem so močno upadli tudi stroški transakcij, medtem ko so se razlike med nakupnimi in prodajnimi cenami (bid-ask spread) zmanjšale zaradi višje likvidnosti in implementacije decimalnega sistema pri postavljanju cen delnic.

To pa ni bila edina večja sprememba. V šestdesetih letih, ko so se začeli pojavljati prvi vzajemni skladi, v takšni obliki kot jih poznamo danes, so bili stroški za povprečne investitorje prav bizarno visoki. Finančni svetovalci so investitorjem zaračunavali 6- ali večodstotne vstopne provizije, svoj lonček pa so pristavili tudi upravljavci premoženja, ki so jim dodatno zaračunali še 2 ali 3 odstotke na letni ravni. Kljub temu da so se delniški trgi takrat strmo vzpenjali, so imeli investitorji vzajemnih skladov relativno nizke donose.

»Finančna industrija je na točki novega preloma

V zadnjih dveh desetletjih so postali trgi precej dostopnejši. Če so v preteklosti investitorji kupovali posamezne delnice in bili zato premalo diverzificirani, ob tem pa plačevali še visoke transakcijske stroške, imeli slab dostop do koristnih informacij, sploh pa niso mogli dostopati do start up podjetij, je trenutno stanje precej boljše. Indeksni skladi tipa Vanguard in ETF skladi so investitorjem omogočili dostop do večine razvitih trgov z zelo nizkimi stroški.

Ali bosta bitcoin in blockchain res povzročila novo internetno ter finančno revolucijo?

Diverzifikacija v teh skladih je ogromna, zato je tudi tveganje odstopanja od donosnosti celotnega trga minimalno – takšne donose, kot jih bo ustvaril trg, bodo imeli tudi lastniki indeksnih in ETF skladov. Danes se morda zdi to nekaj povsem običajnega, a pred desetletjem ali dvema je bilo skoraj nemogoče doseči kaj takšnega z minimalnimi stroški.

Takšna dostopnost trgov pa ima še dodatno posledico – večjo učinkovitost trgov. Zaradi ogromnega števila upravljavcev skladov v kombinaciji s profesionalnimi borznimi trgovci in investitorji, so cene delnic in drugih finančnih instrumentov na trgih vrednotene učinkovito. To pomeni, da je vedno težje doseči precej boljše donose kot jih ponuja sam trg, saj je zaradi zelo velike konkurence vedno manj zelo dobrih in enostavno dostopnih priložnosti.

Iz tega izhajajo tudi višja vrednotenja celotnih trgov. Manj kot je ovir za dostop investitorjev do dobro razpršenih naložb, vključno z nižjimi stroški, več prilivov bo v te trge in zato bo tudi vrednotenje višje. Na žalost pa to pomeni tudi, da bodo prihodnji donosi nižji, kot so bili v preteklosti. Učinkovitost trga povzroča glavobol tako upravljavcem skladov, saj težko dosegajo višje donose kot jih ponuja celoten trg, kot tudi vsem investitorjem, saj niža prihodnje donose.

Trenutno pa smo sredi novega preloma – tako kot je internet popolnoma spremenil dostop borznih trgovcev in investitorjev do trgov, bo z blockchain tehnologijo prišlo do še večjih sprememb. Te spremembe bodo najbolj vidne v treh sklopih investiranja in trgovanja.

Stroški transakcij bodo še manjši ob tem pa bo enormno hitrejša tudi poravnava poslov

Zaradi superiornosti blockchain tehnologije pri zapisovanju in vodenju knjige transakcij v primerjavi s trenutnim sistemom, se bo potreba po zunanjih revizorjih, klirinških hišah in bankah za poravnavo transakcij skorajda izničila.

Vsaka transakcija na blockchainu se shrani in je hitro potrjena s strani celotnega trga brez visokih stroškov.

»Če smo včasih čakali dva dni na prejem uradnega potrdila banke, da je poravnava posla oz. transakcije končana, bi bilo lahko z uporabo blockchain tehnologije sedaj to urejeno v nekaj minutah ali celo sekundah.«

Vendar pa v tem primeru ne gre za potrdilo o uspešno opravljeni transakciji, ampak za dejanski prenos lastništva – banka skrbnica mora od klirinške hiše dobiti potrdilo, da je prodajalec dostavil vrednostni papir, kupec pa denar – šele takrat pride do uradne spremembe lastništva. V primeru uporabe blockchain tehnologije se ta proces prenese na blockchain in je opravljen v nekaj minutah ali sekundah, pri tem pa so stroški transakcije zaradi takojšnje poravnave precej manjši.

Preprost dostop do trgov za podjetja

Start upi in tudi klasična podjetja lahko z uporabo blockchain tehnologije neverjetno hitreje dostopajo do svežega kapitala kot do zdaj. Če želi neko podjetje svoje delnice ponuditi javnosti, mora skozi dolg in drag proces. Najprej mora urediti lastne finančne izkaze, da so usklajeni z zakonodajo in z zahtevami borze, na kateri želijo kotirati. Nato mora skupaj z investicijsko banko, ki vodi postopek, pripraviti marketinško gradivo za investitorje, v katerem se skuša prikazati v najboljši luči brez zavajanja investitorjev. Kljub regulatorjem in zakonodaji je v teh gradivih pogosto precejšnja razlika med dejanskim stanjem v podjetju oz. pričakovanji in prikazanim stanjem. Napovedi so ponavadi precej optimistične in prikazane tako, kot da bo podjetje doseglo navedene cilje brez težav. Vse prepogosto se zgodi, da je realnost povsem drugačna, kar privede tudi do upada cen delnic.

Če regulatorji odobrijo marketinško gradivo in drugo dokumentacijo, se lahko začne t. i. road show oz. postopek, ko poskuša menedžment institucionalnim investitorjem in javnosti predstaviti podjetje v najboljši luči in jih prepričati, da vanj investirajo na prvi javni ponudbi delnic (angl. IPO ali Initial Public Offering).

Še preden podjetje ponudi svoje delnice javnosti, investicijska banka ponovno oceni, kakšno je pričakovano povpraševanje in mu prilagodi ponujeno ceno delnic. Na samem IPO pa investitorji oddajo nakupna naročila preko borznih posrednikov na borzo, preko katere podjetje prejme sredstva od investitorjev. Takrat se začne z delnicami tudi trgovati.

Zanimivo je, da investitorji v IPO-je v povprečju dosežejo relativno slabe ali celo negativne donose v prvih mesecih ali celo letih po javni ponudbi delnic. Da je tako, so deloma kriva previsoka pričakovanja investitorjev, ki jih ustvarjajo tudi obljube menedžmenta o dobrem poslovanju v prihodnosti in zagotovilo, da je delnica njihovega podjetja dobra naložba. Ko podjetje ne doseže pričakovanj, se cena delnice na borzi prilagodi realnejšim pričakovanjem in upade (ali samo zaostaja za donosnostjo drugih delnic na trgu).

V primeru izdaje delnic ali obveznic na blockchainu pa je ta proces precej krajši in enostavnejši. Potreba po investicijski banki, ki nikakor ni poceni, se skorajda izniči, kompleksnost začetka kotiranja na borzi pa je tudi precej nižja. Podjetja bodo še vedno morala izpolnjevati zahteve regulatorjev, če bodo delnice ponujala širši javnosti, vendar bo celoten postopek veliko hitrejši in cenejši. Podjetja bodo lažje pridobila svež kapital z izdajo delnic ali likvidnost z izdajo obveznic, kar se bo poznalo tudi na gospodarski rasti – dostopnejši kapital za podjetja pomeni lažje financiranje novih projektov, zaradi katerih je večje tudi število zaposlenih, prav tako pa sta višja potrošnja in BDP.

Dostopnost start up podjetij za navadne investitorje

V preteklih dveh ali treh desetletjih se je investiranje v start upe zelo razširilo – skladi tveganega kapitala so imeli možnost investirati v Facebook, Uber, Airbnb in v druge zelo uspešne in seveda tudi dobičkonosne zgodbe, medtem ko so morali navadni investitorji počakati, da so ta podjetja dozorela in prišla na borzo; šele takrat so lahko postali solastniki in se pridružili njihovi rasti.

Blockchain tehnologija podjetjem omogoča, da investitorjem ponudijo delež podjetja brez nepotrebnih posrednikov. Postopek prvotne kotacije na borzi je zelo dolgotrajen in mukotrpen proces za podjetja, hkrati pa investicijske banke pri tem zelo dobro zaslužijo, saj je strošek, ki ga plačajo investitorji in podjetje zelo visok. V primeru množične prodaje delnic preko blockchain tehnologije podjetje oz. start up močno pospeši celoten proces pridobivanja novega kapitala, hkrati pa so stroški minimalni, saj ni veliko vmesnih posrednikov.

Investitorji že lahko investirajo v start up podjetja brez skladov zasebnega kapitala, ki so v preteklih letih ustvarili ogromne donose. Naslednji Facebook ne bo iskal prvih investitorjev med skladi tveganega kapitala, ampak bo svoje delnice že na začetku ponudil javnosti.

Seveda to pomeni, da bodo investitorji imeli možnost financirati podjetja, ki bodo postala velikani, vendar bo med njimi tudi ogromno takšnih, ki bodo zaprla svoja vrata. Temu primerni bodo tudi donosi, ko bodo investitorji izgubili celotno vrednost investicije v to podjetje. Prav zaradi tega tveganja pa bodo zelo dobro nagrajeni takrat, ko bodo investirali v start up, ki mu bo uspelo postati nov Facebook.

Za razliko od investiranja v start upe v klasični obliki, kot so to do zdaj počeli poslovni angeli in skladi tveganega kapitala, je pri novi obliki financiranja zelo hitro na voljo likvidnost za investitorje. Če so včasih investitorji v start upe morali čakati nekaj let, da so dobili možnost vnovčiti svoje dobičke, ali v obliki prodaje deleža ob novi “rundi” financiranja ali pa na IPO-ju podjetja, bo v prihodnje popolnoma drugače. Takoj po izdaji delnic na blockchainu se začne z njimi tudi trgovati. Ta dodatna likvidnost bo močno povečala število investitorjev v start upe, ne samo med majhnimi investitorji, ampak tudi med institucionalnimi, ki so do zdaj svoja sredstva investirali le preko skladov tveganega kapitala.

Finančni svet se bo v prihodnjem desetletju zelo spremenil. Možnosti za investiranje bo ogromno, vendar zakonodaja še ne podpira izdaje delnic na blockchainu. Do takrat pa moramo biti zelo previdni pri investiranju v projekte, ki se financirajo preko masovne prodaje delnic javnosti na blockchainu, saj kot investitorji nimamo dovolj visoke pravne varnosti. Za zdaj lahko le upamo, da se bo to kmalu spremenilo. Mogoče celo najprej v Sloveniji.

Evforija pri ponudbi žetonov slovenskega startupa Viberate

Slovensko startup okolje je močno vpeto v globalni blockchain ekosistem. Verjetno sta Nejc Kodrič in Damijan Merlak delno kriva za to, ko sta ustanovila eno izmed prvih in večjih bitcoin borz, s tem pa močno povišala interes slovenske javnosti glede kriptovalut.

Ogromen val novega načina financiranja projektov z izdajo kritpo žetonov so slovenski startupi dobro zajeli. Iconomi, Cofound.it, Hive Project, SunContract, Quantum, Rialto, Creditbit in verjetno še kakšni, ki so »pod radarjem«.

Veliko prahu pa je dvignil zadnji slovenski ICO – Viberate. V samo štirih minutah in 42 sekundah je projekt zbral 38.000 ethrov v vrednosti skoraj 11 milijonov dolarjev. Investitorjem s celega sveta se je zdel projekt dovolj dober, da so mu namenili nekaj svojih kriptovalut, kar očitno hitro preseže 10 milijonov dolarjev.

Žetone, katere so investitorji prejeli, bodo uporabljani kot plačilno sredstvo na platformi Viberate.com, vendar jih velika večina ni kupila za te namene, ampak zaradi pričakovanja, da bo njihova cena narasla. To sicer ni nič spornega za podjetje, ki zbira sredstva na tak način, vendar se lahko vprašamo ali so dejansko vsi projekti, ki se financirajo z izdajo kritpo žetonov, dejansko dobri zaradi tega ker jim uspe zbrati na milijone dolarjev v relativno kratkem času?

About Author

Luka Gubo

Luka Gubo

je kvantitativni analitik pri podjetju Finančni Trgi d.o.o. in upravljavec sklada FT Quant, in ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kvantitativnih modelov in investicijskih strategij. Njegov fokus je implementacija ugotovitev priznanih svetovnih akademikov v prakso, kar pomeni razvoj investicijskih pristopov, ki imajo visoke tveganju prilagojene donose. Zagovarja popolno transparentnost delovanja in čim bolj sistematično odločanje v investicijskem procesu. Za slovenske medije je pogosto vir informacij ali v obliki posvetov ali pisanja prispevkov in kolumn. Njegovi prispevki in komentarji so bili objavljeni v vseh večjih slovenskih medijih (Planet Siol.net, 24ur.com, Delo, Dnevnik, Finance, RTV Slo, Radio Slovenija, Val202, idr.)

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce