Finančni trgi

Prispevki

Aktivno staranje prebivalstva – kakšna podpora se obljublja podjetjem?

Aktivno staranje prebivalstva – kakšna podpora se obljublja podjetjem?
April 07
07:25 2017

Države razvitega sveta, med njimi tudi Slovenija, se soočajo z intenzivnim procesom staranja prebivalstva. To predstavlja enega največjih družbenih izzivov prihodnosti, opozarjajo na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Kako torej spodbuditi aktivno staranje prebivalstva? In kako se bo na izzive, ki so vezani na aktivno staranje prebivalstva, prilagodila Slovenija?

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS bo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev izvajal projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki bo podjetjem pomagal pri upravljanju s starajočo se delovno silo.

Bonitete vplivajo na možnost pridobitve subvencij

Projekt za aktivno staranje prebivalstva je vreden nekaj manj kot 30 milijonov evrov in se bo izvajal do leta 2022. Prinesel bo številne aktivnosti, s katerimi se bodo okrepile kompetence starejših zaposlenih. V javnosti naj bi se povečala ozaveščenost o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje. Zagotavljala naj bi se tudi podpora delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Kaj vse prinaša projekt za aktivno staranje prebivalstva?

Vsako leto (do leta 2022) bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS organiziral brezplačne strokovne delavnice glede zaposlovanja starejših, namenjene vodilnim delavcem. Pripravili bodo tudi mednarodne konference na to temo in izvedli natečaj »Starejšim prijazno podjetje«.

Pripravili bodo katalog ukrepov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi. Služil bo kot pripomoček za pripravo in izvedbo aktivnosti v podjetjih, ki bodo spodbudile aktivno staranje prebivalstva.

V času trajanja projekta bo objavljenih tudi več javnih razpisov za sofinanciranje, ki bodo spodbujali aktivno staranje prebivalstva.

Prvi od njih bo predvidoma objavljen v prvi polovici 2017. Na njem bodo podjetja lahko pridobila sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših in sredstva za pripravo strategij in načrtov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi. Cilj je vključiti 12.500 starejših zaposlenih (nad 50 let) do leta 2022 in zvišati delež starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje.

Predvidoma konec 2017 bo objavljen tudi prvi javni razpis za izbor pilotnih projektov za sofinanciranje, katerih temeljni cilj bo razvoj in uvedba inovativnih rešitev z namenom zmanjšanja odsotnosti z dela.

Vir: Data.si

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce