Finančni trgi

Prispevki

Ali je vaša poslovna ideja dobičkonosna?

Ali je vaša poslovna ideja dobičkonosna?
March 13
08:40 2017

Nekoč mi je eden od podjetnikov, ki je želel preveriti, ali je njegova poslovna ideja dobičkonosna, rekel: »Če se še v Excelu ne izide, potem se pa sploh ne bo.« Finančne projekcije so namreč pokazale, da prodaja ne pokriva stroškov in poslovni izid ob koncu poslovnih let je bil negativen.

Zakaj Excel ni pokazal dobička?

Ko se to zgodi, je to lahko za podjetnika samo dobro, saj ga prisili, da razmisli, kaj je s poslovno idejo narobe, da ni pokazala dobička. Razlogov je pri tem lahko več. Podjetnik je lahko prešibko raziskal trg, preveč pesimistično ocenil prodajo, lahko je postavil prenizko ceno, lahko je previsoko ocenil stroške. Dovolj razlogov, da se podjetnik zamisli in vnaprej naredi določene korekture v smeri, da bo njegova poslovna ideja dobičkonosna.

Za koga vse je pomemben dobiček?

Če poslovna ideja ne zagotavlja dobička, ni zanimiva tako za podjetnika samega, kot tudi za vse tiste, ki bi vanjo radi investirali. Poleg kapitalskih investitorjev so predvsem banke tiste, ki najprej pogledajo, ali so finančne projekcije pozitivne. Banke najbolj zanima, če boste vsak mesec generirali dovolj denarnega toka, da boste lahko redno plačevali obresti.

Na Slovaškem polovica testiranih izdelkov slabše kakovosti kot v Avstriji

Dobiček pri vaši poslovni ideji pa želijo videti tudi razpisniki, ki podeljujejo nepovratna sredstva. Le-ti namreč ne želijo, da bi finančne težave prejemnika ogrozile cilje, ki so si jih zastavili v okviru določenega razpisa.

Dobičkonosno podjetje ima nadalje možnost vlagati tudi v različne družbeno odgovorne projekte in aktivnosti, s čemer ima možnost pokazati, da je aktivni igralec v svoji lokalni skupnosti.

Kako napovemo prodajo in stroške?

Če smo raziskali trg in dobro poznamo kupce, potem nam napoved prodaje ne bi smela povzročati prevelikih težav. Ocenimo, koliko bomo prodali v prvem mesecu, prvem četrtletju, prvem letu in v naslednjih treh do petih letih.

Podobno naredimo z odhodki, najprej ocenimo stroške na mesec, nato na četrtletje in tako naprej. Na koncu odhodke odštejemo od prihodkov, pri čemer nam pozitivni izid pove, da bomo poslovali z dobičkom, negativni pa, da bo poslovna ideja prinašala izgubo.

Pri tem prva ocena prodaje in stroškov še ne pomeni končne. Projekcije spreminjamo glede na spremenjene okoliščine in jih prilagajamo novim informacijam. Čez 3 mesece npr. preverimo, v kolikšni meri so naše napovedi skladne z realnimi številkami o prodaji in stroških ter jih glede na to tudi korigiramo.

Če je naša realna prodaja višja od načrtovane, potem izboljšamo tudi napovedi za naprej, če tako ocenimo. In obratno, če nismo dosegli zastavljenih ciljev, potem bo – če se drugi pogoji ne bodo spreminjali – potrebno nekoliko znižati napovedi tudi za naprej.

Kaj lahko naredite sami?

Podjetnik, ki je naredil vsaj osnovno analizo trga, bi moral znati grobo oceno prihodnje prodaje in stroškov izdelati sam, če je vešč vsaj osnovnih znanj Excela.

Vir: Data.si

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce