Finančni trgi

Prispevki

 Breaking News

Ameriška izpostava Deutsche Bank ni prestala drugega dela stresnih testov Ameriške centralne banke

Ameriška izpostava Deutsche Bank ni prestala drugega dela stresnih testov Ameriške centralne banke
June 29
06:30 2018

Ameriška izpostava Deutsche Bank ni prestala drugega kroga letnih stresnih testov centralne banke (FED), katerih namen je ocenitev kako dobro, bi lahko sektor prestal novo finančno krizo. Nemški posojilodajalec je po besedah centralne banke v delih svojega poslovanja trpel zaradi "razširjenih in kritičnih pomanjkljivosti".

Tudi banki Goldman Sachs in Morgan Stanley sta teste prestali samo "pogojno". Vseeno je 31 od 35 bank, ki so bile testirane, te prestalo brez težav.

Stresni testi so bili v ZDA uvedeni po finančni krizi leta 2008, zato centralna banka vsako leto preveri stanje najpomembnejših bank v državi, vključno z izpostavami tujih bank. Vseh 35 bank, ki so bile predmet preizkusa je prvi del testov, ki bili opravljeni prejšnji teden, prestalo brez težav.

Ameriške banke so brez težav prestale letne stresne teste FED

A FED je ugotovila, da je imela ameriška izpostava Deutsche Bank "bistvene pomanjkljivosti v podatkovnih zmožnostih podjetja in nadzoru nad svojim procesom kapitalskega načrtovanja, pomanjkljivosti pa so odkrili tudi v njihovih pristopih in predpostavkah, ki so jih uporabljali za napoved prihodkov in izgub v stresnih razmerah".

Razsodba je še en udarec za nemškega posojilodajalca v težavah, katerega finančno zdravje je bilo v zadnjem času v središču pozornosti. Zaradi ugotovitev bo morala banka spremeniti način svojega delovanja v ZDA.

Ameriške banke so prestale finančne teste izjemnih situacij

Banki Goldman Sachs in Morgan Stanley sta prejeli prepustnici, a jima ni bilo dovoljeno povečati zneska, ki ga vračajo nazaj delničarjem prek nivojev, ki so v skladu z prejšnjimi nekaj leti, da bi povečali svoje kapitalske rezerve.

Pri FED-u so dejali, da pogojno prepustnico dodelili tudi banki State Street, ki bo morala sprejeti dodatne ukrepe za upravljanje in analizo svoje izpostavljenosti do izgub. Lansko leto se je tako prvič zgodilo, da so vse banke prestale tudi drugi del stresnih testov. Drugi del stresnih testov je skrbno spremljan, ker določa koliko kapitala lahko družba vrača svojim delničarjem v obliki odkupov delnic in izplačila dividend.

"Enkratni dogodek"

Pri FED-u so dejali, da so bankama Goldman in Morgan Stanley dovolili pogojno prehod, ker so bili finančni rezultati obeh bank izkrivljeni zaradi davčnih sprememb, ki so bile sprejete lani.

Prenovljena davčna zakonodaja je tako stopnjo obdavčenosti podjetij iz 35 odstotkov znižala na 21 odstotkov, vseeno pa je to vodilo v enkratna povečanja davčnih računov za veliko bank, kar je posledica drugih sprememb načina obdavčitve izgub in dobičkov ustvarjenih v tujini.

"To enkratno zmanjšanje ne odraža uspešnosti podjetja pod stresnimi pogoji, družba pa lahko po spremembi obdavčitve pričakujejo višje prihodke," so dejali pri FED-u.

Kljub omejitvam bo banki Goldman letos še vedno dovoljeno porabiti do 6,3 milijarde dolarjev za izplačilo dividend in odkupe delnic.

Napredovanje

Odločitev je zadnji udarec za Deutsche Bank, ki se spopada z težavami. Prejšnji mesec je tako banka napovedala, da bo odpustila več kot 7000 zaposlenih, pri Standard & Poor's pa so se odločili, da znižajo njihovo bonitetno oceno. Banka je ob koncu februarja objavila letno izgubo v višini 500 milijonov evrov.

Deutsche je dejala, da je njihova ameriška izpostava "naredila pomembne naložbe za izboljšanje zmogljivosti za kapitalsko načrtovanje, kot tudi nadzora in infrastrukture."

"Deutsche Bank USA še naprej napreduje v vrsti programov in bo še naprej gradila na teh prizadevanjih ter bo konstruktivno sodelovala z regulativnimi organi za dosego tako notranjih kot regulativnih pričakovanj," so dejali pri banki.

Banka bo morala zaradi neuspeha pri stresnih testih, izboljšati svoje poslovanje, obvladovanje tveganj in upravljanja.

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce