Finančni trgi

Prispevki

Ažurni podatki za uspešno poslovanje

Ažurni podatki za uspešno poslovanje
May 29
05:44 2017

Ažurni podatki iz poslovnega okolja lahko pomembno prispevajo k razvoju in uspešnemu poslovanju podjetja. Brez razvoja aktivnosti v podjetju stagnirajo in s časom lahko tudi zamrejo, podjetje pa ugasne. Razvoj podjetja mora biti ciljno usmerjen proces, ki si prizadeva za izboljšanje podjetja. Za pripravo ustrezne strategije razvoja podjetja, podjetje običajno najprej pripravi analizo poslovnega okolja in kakovosten poslovni načrt.

Ažurni podatki so na voljo na spletni strani AJPES

Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na svoji spletni strani podjetnikom nudi številne informacije, ki lajšajo poslovanje.

Identifikacijska številka za DDV: Za pridobitev morate predložiti ustrezna dokazila

Poleg možnosti vpogledov v letna poročila gospodarskih subjektov so tudi podatki številnih registrov večinoma brezplačno dostopni. V Poslovnem registru Slovenije po novem lahko najdete tudi podatke o računih, odprtih v tujini. Omogočeno je tudi iskanje po osebah, tako lahko vsakdo ugotovi, ali je določena pravna ali fizična oseba ustanovitelj ali družbenik oziroma zastopnik ali član organa nadzora v poslovnem subjektu in pri katerem poslovnem subjektu nastopa v tej vlogi.

AJPES na svoji spletni nudi tudi vpogled v Register transakcijskih računov. Tu so na voljo ažurni podatki o transakcijskih računih. Zelo dragocena informacija pa so tudi podatki, da sredstva na računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa.

Brezplačen je tudi vpogled v Register zastavnih pravic na premičninah, kjer so dostopni podatki o zastavah in rubežih premi­čnin.

Ažurni podatki se kažejo tudi v strokovnih bonitetnih ocenah. Uporabniki jih naročajo, ko želijo preveriti svoje poslovne partnerje ali potrditi verodostojnost svojih podatkov ob prijavi na različne razpise, so povedali na AJPES in dodali, da bo letos uporabnikom na voljo tudi popolnoma posodobljeno analitično orodje Fi=Po za samostojno analiziranje poslovnih partnerjev.

V letošnjem letu bo AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov in Register dejanskih lastnikov. Vanj bodo zavezanci vpisovali podatke o svojih dejanskih lastnikih prek spletne aplikacije. Podatki bodo spletno dostopni v začetku leta 2018.

Vir: Data.si

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce