Finančni trgi

Prispevki

BitCoin povezan z organiziranim kriminalom?

BitCoin povezan z organiziranim kriminalom?
November 21
07:14 2013

Strma rast BitCoina v zadnjem času je po mnenju poznavalcev povezana z več dejavniki.

Eden teh je, da se o njej veliko več govori kot v preteklosti, za valuto se je začela zanimati tudi ameriška administracija, ki bi jo želela regulirati (kar ji do sedaj ne uspeva), v BitCoin je začel pritekati velik denar, saj se za investicijo v valuto odloča čedalje več profesionalnih vlagateljev in institucij, ne nazadnje pa se valuta v zavesti ljudi vse bolj širi: vse več (še vedno pa razmeroma malo, globalno gledano) je prodajnih mest, tako internetnih kot trgovin in lokalov, kjer sprejemajo BitCoin v plačilo.

Valuto se povezuje z organiziranim kriminalom, ki naj bi jo izrabljal za prodajo droge in pranje denarja, obenem pa za idealiste predstavlja neodvisno in samostojno valuto, ki ni pod nadzorom nobene svetovne velesile ali centralne banke.

Glede gibanja vrednosti enote BitCoina je težko karkoli napovedati razen tega, da je BitCoin zelo privlačen za špekulante, saj v zadnjih nekaj tednih njegova vrednost vrtoglavo raste. Glede na trende na trgu kapitala je v naložbo pametno vstopiti, ko je na dnu in razmeroma neznana, kar Bit Coin je.

V tem trenutku je ta gibanja zelo težko napovedati. Prav tako ne moremo glede BitCoina nič vnaprej zavrniti ali izključiti. Plus za gibanje vrednosti tečaja je vstop resnega denarja na BitCoin trg in pa čedalje več uporabnikov valute. Tu mislim tako na tiste, ki z njo špekulirajo in jo imajo za investicijo, kot tiste, ki jo uporabljajo za razne nakupe, kot denarno valuto.

Slaba stran valute pa je, da se jo tesno povezuje z organiziranim kriminalom, da jo imajo nekateri za veliko Ponzi shemo ter, da je visoko špekulativna. Valuta ni otipljiva, BitCoinov dejansko nihče ne rabi. Pri BitCoinu nimaš nič v lasti, kot na primer ob nakupu Apple delnice, kjer postaneš lastnik enega največjih in najbolj uspešnih podjetij na svetu.

Resna valuta ali poligon za špekulante?

Tveganja so povezanost valute z organiziranim kriminalom, velika stopnja špekulacije, ki je prisotna pri trgovanju z valuto, še vedno razmeroma velika neprepoznavnost BitCoina na svetovni ravni, za nekatere poznavalce tudi omejeno število BitCoinov (teh je lahko največ 21 milijonov (trenutno 12 milijonov) v obtoku, kar privrženci valute ovržejo z argumentom, da se da valuto razbiti celo na milijoninko njene vrednosti, najmanjša vrednost je torej 1/1.000.000 BitCoina, ki je poimenovana po njenem ustanovitelju Satoshiju Nakamotu, torej se imenuje satoshi).

Kot alternativna naložbena priložnost, če ste pripravljeni v BitCoin vložiti najmanj okoli 500 USD je BitCoin lahko primeren (valuta naj bi imela ogromen potencial), a naj po mojem mnenju predstavlja le neznaten oz. majhen del naložbenega portfelja. Ravno toliko, da ste zraven. Če se seveda za to odločite.

V ZDA administracija dela vse, da bi te ukrepe uveljavila in valuto regulirala (beri obdavčila), prav tako na tem dela nemška vlada in njena administracija. Z večanjem popularnosti valute in potencialno visoko rastjo vrednosti BitCoina bodo te nevarnosti čedalje večje.

Privrženci valute naj bi ravno to izpostavljali kot največjo prednost BitCoina in v nekaterih državah, med njimi izstopata predvsem Argentina ter Iran, se valuta uporablja kot alternativno plačilno sredstvo z namenom, da se izogne inflaciji(Argentina), mednarodnim transakcijskim sankcijam (Iran) ter regulaciji s strani pristojnih državnih organov. Ravno v teh državah popularnost BitCoina strmo raste.

Glede na to, da je valuta neotipljiva, dejansko »cyber« valuta, je osebno ne bi enačil z naložbo v zlato ali srebro, kjer vlagatelj vseeno vloži svoj denar v nekaj otipljivega ( pri naložbi v fizično zlato ali srebro). V primeru najhujšega (nova svetovna kriza, vojne, naravne katastrofe,…) se mi zdi zlato oz. katerakoli druga žlahtna kovina bolj primerno kot menjalno ali plačilno sredstvo.

Seveda pa je tudi pri naložbi v žlahtne kovine, tako kot pri naložbi v BitCoin ali na primer delnice, trenutna vrednost naložbe odvisna od gibanja svetovnih trgov in veliko različnih dejavnikov in kot taka vedno vsebuje v sebi malo špekulacije.

Kot del portfelja in način, da je vlagatelj prisoten tudi v tej vrsti naložbe, da sledi trendom, se mi zdi naložba primerna oz. ima več prednosti kot slabosti. Seveda je to pogojeno s tem, da se vlagatelj ob vstopu v tako vrsto naložbe zaveda, da je le-ta visoko špekulativno in ne more le strmo rasti. Slabost BitCoina tako kot pri vsaki likvidni naložbi utegnejo biti nenadne prodaje velikih količin valute ter poskusi kraje in manipulacije valute. Prav zaradi tega so v zadnjem letu dni zaprli nekaj BitCoin menjalnic oz. BitCoin borz.

ETF sklade, ki vlagajo v BitCoine so strokovnjaki sprejeli kot dobro stvar oz. naj bi le-ti po prevladujočem mnenju pozitivno vplivali (vplivajo) na vrednost gibanja valute. To naj bi bilo povezano predvsem s tem, da tudi po zaslugi ETF skladov v BitCoin priteka čedalje več denarja. Seveda pa bo njihov učinek na gibanje vrednosti valute najbolj realen skozi prizmo časa. BitCoin je šele na začetku svoje poti.

Avtor: Aleksander Djuartović, dipl.ekon.

Vir: Finančna hiša.si

About Author

Tuji mediji

Tuji mediji

Zanimivi prispevki drugih medijev v Sloveniji.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce