Finančni trgi

Prispevki

Kolikšen davek je na bančne obresti in pokojninsko zavarovanje?

Kolikšen davek je na bančne obresti in pokojninsko zavarovanje?
February 23
07:06 2012

Posamezne vrste naložb, se med seboj razlikujejo glede na tveganje, likvidnost in pričakovani donosnosti, pri sami izbiri pa je pomembno, da smo seznanjeni tudi z davčnimi obremenitvami pričakovanega donosa. Določene naložbe lahko prav zaradi davčnih ugodnostih  postanejo še bolj privlačne za vlagatelje.

Poglejmo, kako  lahko obdavčitev dobička, dividend ali obresti vpliva na samo donosnost naložbe in na kaj moramo biti pozorni pri davčni napovedi ter s katerimi davčnih olajšavami si lahko znižate svojo davčno obveznost.

BANČNE VLOGE IN DEPOZITI

Če skupni znesek obresti v davčnem obdobju ne presega 1.000 EUR, varčevalcem davčne napovedi ni potrebno izpolniti. V primeru da znesek presega 1.000 EUR, pa je obdavčen po 20- odstotni stopnji. V tem primeru je potrebno vložiti davčno napoved.

Čemu sploh zavarovanje vaših kreditov?

VREDNOSTNI PAPIRJI

-          DIVIDENDE IN OBRESTI OD DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Dividende, izplačane imetnikom delnic ali poslovnih deležev, in obresti od dolžniških vrednostnih papirjev so obdavčene po davčni stopnji 20%. Kapitalski dobički so obdavčeni samostojno.

Če je izplačevalec dividend ali obresti plačnik davka v Sloveniji, je dolžan ob izplačilu obračunati davek po davčni stopnji 20%, zato v takem primeru davčne napovedi ni potrebno oddati.

Če dividende ali obresti izplača družba, ki ni plačnik davka v Sloveniji, je prejemnik dolžan sam vložiti davčno napoved.

-          KAPITALSKI DOBIČKI

Višina davčne stopnje je odvisna od trajanja imetništva vrednostnega papirja.

·         V primeru lastništva vrednostnih papirjev manj kot 5 let je dobiček obdavčen po 20-odstotni stopnji.

·         V primeru lastništva vrednostnih papirjev od 5 do 10 let je obdavčitev 15- odstotna.

·         V primeru lastništva vrednostih papirjev od 10 do 15 let je obdavčitev 10- odstotna.

·         V primeru lastništva vrednostnih papirjev od 15 do 20 let je davčna stopnja 5 %.

·         Po 20 letih kapitalski dobiček ni obdavčen.

Oddati moramo napoved za odmero dohodnine iz dobičkov iz kapitala.

VZAJEMNI SKLADI

Če prodamo enote vzajemnega sklada, moramo plačati davek od morebitnega kapitalskega dobička, ki smo ga ustvarili ob prodaji teh enot. Unovčevanje točk vzajemnih skladov se obravnava enako kot prodaja drugih lastniških vrednostnih papirjev. Prehodi med podskladi krovnih skladov niso obdavčeni.

Oddati moramo napoved za odmero dohodnine iz dobička iz kapitala (do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto)

ŽIVLJENSKA ZAVAROVANJA

Pri odkupu zavarovanja, v primeru da je obdobje krajše od desetih let, boste plačali davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 6,5 odstotka odkupne vrednosti.

Davek od dohodka življenjskega zavarovanja se ne obračunava:

·         Če nastane pravica do izplačila zavarovalne vsote in sta zavarovanec in upravičenec ista oseba
·         Če je bil dohodek iz življenjskega zavarovanja izplačan zaradi smrti zavarovane osebe

‘Kupujem novo nepremičnino, sem naredila prav?’ 

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih plačuje delodajalec, ob vplačilu niso obdavčene z dohodnino in socialnimi prispevki.

Ob izplačilu se od privarčevanih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja plača dohodnina. V primeru enkratnega dviga sredstev pred upokojitvijo se dohodnina plača od celotnega prejetega zneska, v primeru izplačila v obliki dosmrtne rente je polovica prejete rente oproščena plačila dohodnine.

Vsekakor je poznavanje obdavčitve pri izbiri naložbe pomemben, pri izbiri varčevalnih ali naložbenih produktov, pa bodite pozorni tudi na to, koliko vam bo pobere država.

Vir: Finančna hiša.si

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce