Finančni trgi

Prispevki

 Breaking News

‘Definitivno bi večjo utež v razpršitvi dal evropskim delnicam’

‘Definitivno bi večjo utež v razpršitvi dal evropskim delnicam’
December 17
07:54 2015

Bo 2016 leto borznih turbulenc in streznitve, ali se bosta še naprej cedila med in mleko? Za mnenje smo zato povprašali Uroša Veka, upravljavca pri Infond skladi, ki nam je postregel z nekaj idejami, kam vlagati v naslednjem letu.

SLOVENSKE DELNICE, BALKAN:

Slovenski delniški trg je v primerjavi z ostalimi razvitimi trgi nižje vrednoten in posledično za vlagatelje zanimivejši. Za primerjavo se dividendna donosnost slovenskih podjetji giba nad 5 %, medtem ko je ta kazalnik za evropske delnice okrog 3,3 % in ameriške okrog 2 %. Na drugi strani je treba poudariti tudi pasti slovenskega kapitalskega trga, predvsem nizko likvidnost in politični vpliv na upravljanje podjetij. Skratka, v domače delnice bi investiral, vendar v manjšem obsegu svojih prihrankov in razpršeno.

Slika 1: Dividendna donosnost

Slika 1

Vir: Bloomberg, 2015.

Kaj pa delnice po svetu?

Osnovno pravilo pri varčevanju na kapitalskih trgih je, da je potrebno premoženje razpršiti. Tako, da vseh 10.000 evrov ne bi vložil zgolj v eno regijo ali sektor. Definitivno bi večjo utež v razpršitvi dal evropskim delnicam. Razlog je v relativno ugodnem razmerju med vrednotenjem delniških trgov na eni strani in gospodarskim okrevanjem v EU. Pomemben faktor za spodbudo na delniških trgi je tudi aktivnost ECB z odkupi obveznic. Zgodovinsko gledano je ta ukrep namreč pozitivno vplival na delniške trge.Po večletnih padcih cen na trgih v razvoju so, nekateri pričakujejo odboj v 2016. Kakšen je vaš pogled na to, vaša prognoza za 2016?

Delniški trgi v razvoju so relativno gledano ugodno vrednoteni v primerjavi z razvitimi trgi. Dividendna donosnost je višja, multiplikator dobička in knjigovodske vrednosti je občutno nižji. Na drugi strani se ti trgi soočajo s padanjem gospodarske aktivnosti in hkrati z negativnim vplivom rasti dolarja. Tako, da je neka zmerna utež v portfelju priporočljiva ( do 20 % portfelja).

Slika 2: Kazalniki vrednotenja

Slika 2

Vir: Bloomberg, 2015.

Surovine, nafta, plemenite kovine ...

Na naftnem trgu za enkrat še vedno obstaja več ponudbe kot povpraševanja, tako da bistvenih premikov navzgor ne pričakujemo. Zaloge so nad 15-letnim povprečjem in na nivojih, ki jih ni bilo videti v zadnjih 80 letih. Vsekakor pa se lahko v primeru vojaških zaostrovanja karte na trgu ponovno premešajo.

Ob restriktivni ameriški politiki pričakujemo, da se bo nadaljevalo padanje cen plemenitih kovin, predvsem zlata in srebra. V kolikor se dotaknem še ostalih industrijskih kovin, kot so aluminij in baker, menim, da zaradi nižje rasti držav v razvoju in nižjega povpraševanja na trgih zaenkrat prevlada prevelika ponudba. Skupaj z restriktivno monetarno politiko ne vidim, da bi na teh trgih prišlo do preobrata v bližnji prihodnosti.

DEPOZITI: Kot je sedaj začrtano bo program odkupa obveznic ECB-ja trajal vsaj do septembra 2016. V kolikor bi v prihodnjem letu prišlo do poslabšanja gospodarski razmer, bi lahko morda celo prišlo do podaljšanja programa odkupa obveznic. Dviga obrestnih mer v Evropi ne pričakujemo pred letom 2017. Tako, da na področju depozitnih obrestnih mer ne pričakujemo preporoda, temveč ohranitev trenutnega nivoja obrestnih mer na depozitih.

ZMAGOVALNI PORTFELJ ZA LETO 2016:
- 75% v delnicah (od tega 50% v evropskih, 30% ameriškim delnicam, 20% države v razvoju)
- 15% v obveznicah razvitih držav (50% v evropskih podjetniških obveznicah;25% evropske državne obveznice in 25 %ameriških obveznicah)
- 10% v gotovini (za izkoriščanje korekcij in poceni nakupov)

About Author

Uredništvo

Uredništvo

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce