Finančni trgi

Prispevki

Do 1.200 evrov za lažne podatke!

Do 1.200 evrov za lažne podatke!
January 15
08:05 2013

Fizične osebe, ki so lani drugim fizičnim osebam oddajale v najem premično ali nepremično premoženje, imajo le še danes čas, da te prihodke prijavijo davčnemu organu. Davčna stopnja znaša 25 odstotkov od prejete najemnine, zmanjšane za stroške.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2012 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje oz. so navedeno premoženje oddajali v najem izven Slovenije, oddati na pristojni davčni urad na predpisanem obrazcu osebno ali po pošti. Napoved je mogoče oddati tudi elektronsko prek sistema eDavki.

Ob tem na Davčni upravi RS (Durs) poudarjajo, da je treba v napoved vpisati tudi identifikator vrste nepremičnine, ki leži v Sloveniji.

Kam naložiti 80.000 evrov?

Tako kot lani tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali z vložitvijo zamudi, je predvidena globa v višini od 200 do 400 evrov. Z globo od 400 do 1200 evrov pa se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke.

Vir: STA

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce