Finančni trgi

Prispevki

EU zaostruje zakonodajo proti prevaram v prehrambeni verigi

EU zaostruje zakonodajo proti prevaram v prehrambeni verigi
March 16
07:20 2017

Evropski parlament je danes sprejel uredbo, ki krepi sistem uradnih pregledov živil vzdolž celotne prehranske verige. Z novo zakonodajo naj bi se izboljšala sledljivost hrane, preprečile goljufije in okrepilo zaupanje potrošnikov, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Pravila oblikujejo celovit, integriran in bolj učinkovit sistem uradnega nadzora varnosti hrane in živalske krme, vključno z veterinarskimi in fitosanitarnimi zahtevami, ob upoštevanju posebnosti ekološke pridelave in zaščitenih geografskih označb.

Zakonodaja predvideva nenapovedana preverjanja na podlagi ocen tveganja na vseh področjih pristojnosti, dosledno izvajanje ukrepov proti kršiteljem, opredelitev pogojev za uvoz živali in živil iz tretjih držav ter nadzor s strani Evropske komisije tako v članicah unije kot v tretjih državah.

Odgovor na objavo prispevka »Na Slovaškem polovica testiranih izdelkov slabše kakovosti kot v Avstriji«

Nedavni primeri goljufij s hrano so pokazali pomanjkljivosti pri izvajanju zakonodaje za zaščito potrošnikov in hitrejše odkrivanje kršiteljev predpisov o sledljivosti v prehranski verigi. Nova pravila predvidevajo okrepljen nadzor na podlagi analiz tveganja, kar pomeni, da bo več pozornosti namenjeno tudi težavam, ki niso nujno nevarnost za zdravje, so zapisali v parlamentu.

Uredba po njihovih navedbah združuje dosedanje opredelitve inšpekcij in nadzora živil v celotni prehranski verigi iz 16 različnih uredb in direktiv v enotno besedilo. To preprečuje podvajanje in prekrivanje pristojnosti ter omogoča večjo prožnost nadzornih organov pri odkrivanju in ukrepanju ob nepravilnostih.

Franc Bogovič (EPP/SLS) je izrazil veselje, da je parlament danes sprejel zakonodajo, s katero bo EU nadaljevala dobro delo na področju kakovosti in varnosti hrane tudi v prihodnje. Opozoril je na najrazličnejše goljufije, ki se pojavljajo v agroživilski verigi in ogrožajo potrošnike.

"Take goljufije je treba zatreti že v kali z vzpostavitvijo sistema rednih in nenapovedanih kontrol ter s strožjimi finančnimi sankcijami," je zatrdil. Poudaril je še, da je zaradi vedno večje globalizacije na področju hrane potreben jasen in strog nadzor na njo, saj je vedno bolj mobilna.

Ni se izognil niti problematiki različne kakovosti prehranskih izdelkov v Evropi, ki je zadnje dni posebej aktualna. "Menim, da je treba ustrezno ukrepati in tudi na tem področju narediti red," je prepričan.

Igor Šoltes (Zeleni) pa je v razpravi poudaril, da živilska industrija "v svoji kompleksnosti predstavlja določena tveganja, kar so potrdili nekateri škandali in nepoštene trgovinske prakse, pa tudi obtožbe, ki se vrstijo v zadnjem času, da se istovrstni izdelki prodajajo pod različno kakovostjo po državah EU od vzhoda proti zahodu".

Tudi zato po njegovem prepričanju potrebujemo večji varnostni nadzor, učinkovita pravila in sankcije proti goljufijam ter višjo stopnjo varnosti prehrane. "Ni skrivnost, da nekatere korporacije v tem sektorju uporabljajo tudi določena sporna sredstva, ki so prepovedana in zdravju škodljiva. Če želimo povrniti zaupanje potrošnikov, moramo temu narediti konec," je poudaril Šoltes.

Ukrepi bodo začeli veljati z letom 2019, višina kazni za kršitelje pa bo odslej oblikovana na podlagi višine prihodkov, ustvarjenih s prometom spornih izdelkov.

Ukrepi so posledica škandala iz leta 2013, ko so inšpektorji na Irskem v zamrznjenih govejih burgerjih odkrili konjsko meso. Do podobnih izsledkov so nato prišli tudi inšpektorji v nekaterih drugih evropskih državah, pri čemer so proizvajalci v nekaterih primerih goveje meso skoraj v celoti nadomestili s konjskim.

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce