Finančni trgi

Prispevki

Kaj narediti z delnicami, ki jih še imate na KDD računu?

Kaj narediti z delnicami, ki jih še imate na KDD računu?
September 25
19:05 2016

Če ste med 250.000 Slovenci, ki so v zadnjih dneh dobili pošto s strani KDD, potem boste morali do novega leta nekaj storiti z vrednostnimi papirji, ki jih imate še vedno na registrskem računu. S 1.1.2017  se namreč ukinjajo brezplačni registrski računi pri KDD, ki so bili uvedeni s postopkom lastninskega preoblikovanja podjetij oziroma poenostavljeno povedano za papirje, ki so jih državljani dobili s certifikati (poleg tega so na teh računih tudi delnice, ki so bile pridobljene s postopki dedovanja). Do novega leta je torej potrebno delnice prenesti iz KDD računa na trgovalni račun člana KDD - banke ali borzno posredniške hiše, če želite še naprej razpolagati z njimi. V primeru, da je vrednost delnic zelo majhna oziroma manjša od stroškov prenosa na trgovalni račun, pa se lahko delnicam s posebnim obrazcem enostavno odpoveste. Če ne storite nič,  bodo pristale na računu sodišča, kjer boste sicer še pet let lahko prišli do njih, vendar seveda s stroški sodnih postopkov. Po petih letih pa bodo pripadale Republiki Sloveniji.

Če želite še naprej razpolagati z delnicami, ki jih imate na registrskem računu, jih bo potrebno, kot rečeno, prenesti na trgovalni račun. Nato pa obstaja več rešitev, ena je prav gotovo prodaja in zaprtje računa, druga je, da jih enostavno držimo, tretja je, da začnemo trgovati na ljubljanski borzi. Obstaja pa tudi možnost prenosa delnic v točke vzajemnih skladov. To je prav gotovo ena izmed boljših rešitev, saj so vzajemni skladi zaradi razpršenosti naložb manj tvegani, kot pa posamezne delnice. Sam postopek  prenosa sredstev iz KDD računa v vzajemne sklade je dokaj enostaven. Poleg tega pa je tudi brez vstopnih stroškov!

Če vas zanima, kaj narediti z delnicami, ki jih imate še na KDD računu, potem ne oklevajte in se prijavite na brezplačen posvet z upravljavcem. Posvet nudimo samo 20 prvim prijavljenim bralcem, na njemu pa bomo pregledali delnice, ki jih imate na KDD računu (prinesite KDD izpisek) in vam tudi svetovali, kaj je najbolj smiselno narediti z njimi.


Informacijo o registrskih računih je vlagateljem, ki jih še imajo, KDD poslala ravno v teh dneh. Če izpiska niste dobili, vendar ste vseeno v dvomih, ali imate še kakšne delnice na registrskem računu, lahko pri KDD naročite tudi brezplačni letni izpis stanja (na dan 31.12. 2015). Iz izpiska je razvidno, ali so vrednostni papirji, ki jih posedujete, že vpisani že na trgovalnem računu ali pa so še vedno na registrskem računu KDD.

Na sestanku bomo odgovorili tudi na vprašanja o trenutnih priložnostih ki jih vidimo na kapitalskih trgih ter o dejavnikih, ki trenutno najbolj vplivajo na gibanje tečajev delnic. Zatorej ne odlašajte s prijavo!

About Author

Primož Hočevar

Primož Hočevar

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce