Finančni trgi

Prispevki

Finančno opismenjevanje kot predmet v vse srednje šole?

Finančno opismenjevanje kot predmet v vse srednje šole?
May 02
08:01 2016

Da bi mladim približali poslovanje z denarjem, jih seznanili s pojmi iz sveta podjetništva in financ, kot so kreditna kartica, varčevanje, podjetje, delnice in podobno, na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje vsebine osebnih financ, kot je finančno opismenjevanje, že izvajajo od sredine letošnjega januarja letos oziroma z začetkom drugega polletja. Tudi učitelji nekaterih drugih srednjih šol po državi so mnenja, da je finančna pismenost pomembna spretnost, ki jo uporabljamo vse življenje.

Iz odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZS) sklepamo, da predmet še ne bo postal del rednega izobraževanja dijakov tudi na drugih šolah. Pojasnili so namreč, da se »predpisani predmetniki v praksi osnovnih šol udejanjajo pri predmetih, ki so umeščeni v obvezni (obvezni in izbirni predmeti) in razširjeni program (neobvezni izbirni predmeti), v gimnaziji pa poleg tega tudi pri kroskurikularnih vsebinah in v programih obveznih izbirnih vsebin (OIV)«.

Vse informacije o varčevanju na enem mestu

Tako za učence kot dijake so v ta namen na Strokovnem svetu RS predpisani in sprejeti učni načrti. »Z doseganjem ciljev in standardov, zapisanih v učnih načrtih, naj bi se učenci in dijaki usposobili za življenje in delo ter v ta namen pridobili vsa potrebna znanja in kompetence za nadaljnje izobraževanje ter življenje in delo v ožji in širši družbeni skupnosti. Pri vsem tem je velik poudarek na obvladovanju vseh vrst pismenosti, tudi finančne. Za razvoj vseh vrst pismenosti so učitelji deležni številnih strokovnih izpopolnjevanj s strani različnih institucij, tudi Zavoda RS za šolstvo,« so še povedali na MIZS.

Finančno opismenjevanje se kot strokovni modul odprtega kurikula tako izvaja v omenjeni zasavski srednji šoli, v okviru razširjenega programa za osnovne in srednje šole pa lahko učenci in dijaki tudi ponekod drugod izberejo predmete, ki zadevajo finančno pismenost oziroma predlagane vsebine (Logika, Matematične delavnice, Ekonomija, Podjetništvo), kjer uvajajo gospodarska znanja in veščine, jih poglabljajo in nadgrajujejo.

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje je predmet finančnega opismevanja umestila v odprti kurikul. To je del programa, ki ga šola pripravlja sama. V odprti del kurikula šole same določajo vsebine, ki jih oblikujejo skupaj z delodajalci ali drugimi gospodarstvi. Častni pokrovitelj finančnega opismenjevanja mladih je predsednik države Borut Pahor.

Način sprejemanja predmetov v kurikul je sicer določen v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V namen širitve predmeta finančne pismenosti in izvajanja vsebin osebnih financ pri rednem pouku je bil narejen tudi priročnik za učitelje finančnega opismenjevanja mladih v osnovnih in srednjih šolah.

Avtor: Monika Kern

Vir: Data.si

About Author

Tuji mediji

Tuji mediji

Zanimivi prispevki drugih medijev v Sloveniji.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce