Finančni trgi

Prispevki

Izplačilo potnih nalogov vedno na TRR

Izplačilo potnih nalogov vedno na TRR
August 24
07:57 2017

Pisanje in izplačilo potnih nalogov predstavlja večini podjetnikom, predvsem začetnikom, in zaposlenim zamudno delo. Pri tem se pogosto pojavijo tudi marsikatere nepravilnosti, ki jih inšpektorji hitro odkrijejo in kaznujejo.

Ne glede na to ali imate s. p. ali d. o. o., morate poskrbeti za pravilno izpolnjene potne naloge. Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se namreč ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom ter računi oziroma drugimi dokazili.

Kdaj sestavimo potni nalog?

Preden delavec odide na službeno pot, mora predstojnik oziroma druga pooblaščena oseba zanj izdati in podpisati nalog za službeno potovanje. Ta mora biti izdan v pisni obliki.

Oblika potnega naloga sicer ni predpisana. Če niste prepričani, kaj mora vsebovati, si lahko pomagate z obrazcem, ki ga najdete na naši spletni strani. Poskrbite, da bo vaš potni nalog vsebinsko enak omenjenemu obrazcu, četudi ga boste morda oblikovno spremenili.

Great Wall zatrl špekulacije glede nakupa Fiata

Potni nalog je sicer sestavljen iz dveh delov – iz naloga za službeno potovanje in iz obračuna potnih stroškov. Slednji je podlaga za izplačilo potnih nalogov. Stroške, ki jih je imel zaposleni na službeni poti, se povrne samo na podlagi priloženih računov k obračunu potnih stroškov, sicer zaposleni nima pravice do povrnitve nastalih stroškov.

Potnemu nalogu oziroma obračunu zato priložite čim več dokazil (npr. potrdila o plačani cestnini v tujini, vstopnice za sejme, računi za nočitve, računi za parkirnine, računi za taksiste, parkirni listki …) in pri njegovem izpolnjevanju bodite natančni. Na ta način se boste lahko izognili marsikateri nevšečnosti ob morebitnem obisku inšpektorja. Ti še posebej radi pregledujejo izplačilo potnih nalogov. Kakšne so najpogostejše napake, ki jih zasledijo in seveda kaznujejo, si preberite v prispevku Potni nalogi morajo biti izpolnjeni točno in sproti.

Izplačilo potnih nalogov le na TRR

Izplačilo potnih stroškov zaposlenemu ne sme biti več gotovinsko. Zato je potrebno potne stroške zaposlenemu nakazati na njegov transakcijski račun ali jih izplačati skupaj s plačo. V katerih primerih je dovoljeno plačilo v gotovini, sicer predpisuje 23.a člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Kdaj vam pripadajo dnevnice?

Pomembno je vedeti, da se službena pot začne, ko se delavec odpravi na pot in konča ko se vrne domov. V primeru daljše odsotnosti mu seveda pripadajo tudi dnevnice, ki predstavljajo nadomestilo za prehrano na službeni pot.

Vir: Data.si

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce