Finančni trgi

Prispevki

 Breaking News

Kaj pomenijo trenja med EU in Švico glede delniških trgov?

Kaj pomenijo trenja med EU in Švico glede delniških trgov?
July 02
06:01 2019

Evropska unija in Švica sta druga proti drugi uvedli omejitve, ki bodo vplivale na njunih finančnih družb. Gre za presenetljivo poslabšanje dolgoročnih tesnih in prijateljskih gospodarskih odnosov.

Kakšne so nove omejitve?

Investicijske družbe v EU tako sedaj ne smejo več trgovati na švicarski borzi. Dogovor znan pod imenom "enakovrednost", ki jim je prej to dovoljeval, se je konec junija zaključil, Evropska komisija pa se je odločila, da dogovora, vsaj za zdaj ne bo podaljšala.

V odziv na ukrep EU je Švica prepovedala trgovanje s švicarskimi delnicami na trgih v EU.

Zakaj se je EU odločila za takšen ukrep?

Zaplet je del širšega vprašanja med obema stranema. Gospodarske odnose Švice z EU ureja približno 120 ločenih dvostranskih sporazumov. Ti dajejo švicarskim podjetjem dostop do večine enotnega trga EU. A zdaj želi EU posodobiti in poenostaviti ureditev z novim okvirnim sporazumom. Evropski parlament je tako trenutno stanje opisal kot "zapleteno, včasih neskladno in težko za vzdrževanje".

Bela hiša: Nova prodaja Huaweiju bo obsegala samo široko dosegljive proizvode

EU je že pripravila osnutek novega sporazuma, vendar je švicarska stran najprej začela z javnim posvetovanjem in nedavno zaprosila za pojasnila. EU je zaradi zamude frustrirana, zato je dovolila, da se enakovredna ureditev glede švicarskih delniških trgov izteče.

Kakšni so pomisleki Švice?

Švicarska vlada je zaskrbljena, da bi sporazum lahko vodil do tega, da bi državljani EU lahko v državi dobili dodatne socialne ugodnosti. Poleg tega se bojijo, da bi lahko sporazum omejil vladen subvencije podjetjem in otežil zaščito švicarskih plač - ki so zelo visoke- pred konkurenco z nižjimi plačami.

A obstaja tudi širši politični kontekst.

Švicarska ljudska stranka, ki je na zadnjih štirih volitvah dobila največ glasov, ni ljubiteljica Evropske Unije in prostega gibanja delavcev, ki spremlja odnose Švice z veliko večjo Unijo. Poleg tega bodo v državi kasneje letos tudi volitve.

Kaj točno je "enakovrednost"?

Na nekaterih področjih finančne ureditve se lahko Evropska komisija odloči, da imajo druge države enakovredne standarde kot EU. V povezavi z delniškimi trgi , zahteve vključujejo visoko stopnjo zaščite vlagateljev in preprečevanje trgovanja na podlagi notranjih informacij.

Pomen odločitve o enakovrednosti je, da lahko po tem načelo investicijska podjetja iz EU trgujejo na borzah države, o kateri je govora.

Podobno odločitev je EU ob koncu leta 2017 poleg Švice sprejela za ZDA, Avstralijo in Hong Kong. Odločitev za Švico je bila časovno omejena na eno leto. Nato je bilo dovoljenje podaljšano za dodatnih šest mesecev, a se je sedaj izteklo.

Vpliv na Brexit?

Ta odločitev bi lahko vplivala tudi na britanske finančne trge, ki so zelo močni, dostop do kupcev iz EU pa je zanje zelo dragocen. Ugodnosti so velike tudi za investicijska podjetja iz EU, ki lahko trgujejo na borzi v Londonu.

Mnoga podjetja upajo, da bi jim enakovrednost omogočila še naprejšnjo poslovanje z EU, tudi potem ko Velika Britanija ne bo več članica Evropske Unije.

Gre sicer za precej večje vprašanja od zgolj delniški trgov, glede katerih je sedaj prišlo do ukrepov med EU in Švico.

Evropska komisija je tako med drugim sprejela odločitve o enakovrednosti glede sektorjev, kot je zavarovalniški, bonitenih ocen in revizij.

Primer Švice sedaj kaže, da je EU in zlasti Komisija pripravljena enakovrednost uporabiti kot orodje pri pogajanjih. Če menijo, da jim to lahko koristi pri pritisku na pogajalskega partnerja, so ga očitno pripravljeni uporabiti.

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce