Finančni trgi

Prispevki

Ljubljana najbolj globoko v jami dolgov!

Ljubljana najbolj globoko v jami dolgov!
July 20
06:35 2012

V primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami je Mestna občina Ljubljana (MOL) skupaj z javnimi podjetji najgloblje zadolžena. Ti dolgovi predstavljajo dobro četrtino dolgov vseh občin in javnih podjetij v Sloveniji.

Česa se Slovenci držimo kot pijanec plota?

Ob upoštevanju dejstva, da v Ljubljani živi 13,5 odstotkov Slovencev, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) lahko izračunamo, da je oseba, ki živi v Ljubljani, v povprečju še enkrat bolj zadolžena kot povprečen Slovenec.

Poleg Osrednjeslovenske regije sta v poročilu SURS-a izpostavljeni še Podravska in Savinjska regija, ki imata skupaj z že omenjeno Osrednjeslovensko največji dolg. Njihov skupni dolg predstavlja kar 58 odstotkov dolgov na plečih vseh slovenskih regij in se še povečuje. S prezadolženostjo se soočajo še občine Komenda, Solčava, Štore, Šalovci in Gornji Petrovci.

Nasprotno pa Zasavska in Goriška regija k skupnemu dolgu prispevata skupaj manj kot dva odstotka; Zasavska je edina regija, v kateri se je zadolženost v deležu in tudi v nominalnem obsegu v letu 2011 zmanjšala.

Delež občin, ki se s svojimi letnimi obveznostmi za poplačilo dolgov bližajo zakonsko določeni meji se iz leta v leto povečuje, nezadolženih občin pa je vedno manj. Kljub vsemu Ministrstvo za finance zagotavlja, da zadolževanje občin še ni prekoračilo zakonsko dopustne meje, poroča Siol.net.

Vir: Skladi.com 

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce