Finančni trgi

Prispevki

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
March 23
08:08 2017

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja vam lahko omogočijo financiranje vaših investicij in bolj stabilno tekoče poslovanje.

Slovenski podjetniški sklad omogoča mikro in malim podjetjem, da pridobijo mikrokredit po fiksni obrestni meri 1,1 % (če ima vaše podjetje sedež na problemskih območjih Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj) oziroma po fiksni obrestni meri 1,4 %, če imate sedež drugje v Sloveniji.

Potrebujete novo opremo ali želite kupiti poslovni prostor? Potrebujete finančna sredstva za nakup materiala, potrebnega za vaše poslovanje? Si želite povečati stabilnost tekočega poslovanja in pridobiti sredstva za financiranje plač, prevoznih in drugih stroškov, povezanih z delom? Mikrokrediti za mikro in mala podjetja vam omogočajo financiranje vseh zgoraj omenjenih stroškov.

Ugodni mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Ročnost kredita je do 60 mesecev, možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, stroški kredita pa se ne zaračunavajo. Za prijavo na razpis za mora podjetje imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in izpolnjevati tudi druge administrativne pogoje. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja bodo dodeljeni podjetjem, ki bodo zaposlovala nove kadre (ta pogoj velja samo za razpis vezan na problemska območja), imajo boljšo bonitetno oceno (S.BON) in boljše finančne kazalnike.

Pogoji razpisa mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Minimalno zavarovanje kredita:

  • 5 menic podjetja in
  • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1,25 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo prostega dela neobremenjenega nepremičnega premoženja) in v razmerju 1:1 za problemska območja.

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja so na voljo do 10. 06. 2017, saj je do takrat odprt razpis Slovenskega podjetniškega sklada. Roki za razpis za problemska območja so: 01. 04. 2017, 01. 05. 2017, 01. 06. 2017, 01. 07. 2016, 01. 09. 2017 in 01. 10. 2017.

Vir: Data.si

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce