Finančni trgi

Prispevki

Namesto izplačila v denarju po eno novo izdano obveznico

Namesto izplačila v denarju po eno novo izdano obveznico
November 19
09:09 2013

KD Group bo na podlagi sklepa skupščine iz avgusta, po katerem se je kapital družbe zmanjšal z umikom prednostnih delnic, izdal za 4,3 milijona evrov obveznic.

Imetniki prednostnih delnic bodo namesto izplačila v denarju prejeli po eno novo izdano obveznico, piše v pogojih izdaje obveznic, objavljenih na spletni strani Ljubljanske borze.

Do prejema obveznic so upravičeni vsi delničarji, imetniki prednostnih delnic, ki so bili na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala vpisani v delniško knjigo pri KDD, razen delničarja KD Group kot imenika lastnih prednostnih delnic.

Imetniki navadnih in prednostnih delnic so namreč avgusta v ločenem glasovanju podprli sklep, po katerem se je osnovni kapital v višini okoli 98,2 milijona evrov zmanjšal za 8,9 milijona evrov, in sicer z umikom 266.413 prednostnih delnic. Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 89,3 milijona evrov in je razdeljen na 2.675.640 navadnih delnic.

Zakaj nihče od nas nikoli ne bo ušel borznim balončkom?

Obveznice bodo izdane ter vpisane na ime upravičenca naslednji delovni dan po izpolnitvi pogojev iz zakona o gospodarskih družbah, to je po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa skupščine delničarjev in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev.

Vsak imetnik prednostnih delnic bo za posamezno prednostno delnico namesto plačila v denarju prejel po eno novoizdano obveznico KD Group z nominalnim zneskom 20 evrov. Obrestna mera obveznic je šest odstotkov, zadnji kupon in nominalna vrednost glavnice pa dospeta v izplačilo 30. junija 2024. Obveznice bodo naknadno uvrščene na Ljubljansko borzo.

Predlaganemu sklepu je nasprotoval del malih delničarjev, ki jih je zastopalo Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD). Zahtevali so, da obrestna mera znaša osem odstotkov, nominalni znesek pa 40 evrov. VZMD je napovedal vložitev izpodbojnih tožb zoper sklepe o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Vir: STA

About Author

Anja P.

Anja P.

Related Articles