Odlagališča odpadkov se lahko izkažejo za zlato jamo …

odlagališče

Industrija je v Sloveniji v letu 2010 proizvedla več kot tri milijone ton odpadkov in skoraj 15 milijonov kubičnih metrov odpadne vode. Preskrba z vodo v industriji pa je bila ocenjena na 901 milijona kubičnih metrov. V aktivnosti za varstvo okolja je industrija v omenjenem letu vložila skoraj 91 milijonov evrov.

Državni statistični urad je omenjene podatke sporočil v okviru obeleževanja dneva Zemlje, ki so ga po celem svetu praznovali v nedeljo. Slogan letošnjega svetovnega dneva je bil Mobilizirajmo Zemljo. Kljub neprestanemu okoljskemu osveščanju in upadanju proizvodnje zaradi svetovne ekonomske krize je namreč industrija še vedno glavni krivec za obremenjevanje okolja.

Evropska komisija je predlagala državam članicam EU štiri oblike aktivnosti, s katerimi bi v okviru skupnega evropskega trga poleg gospodarskega razvoja države pomagale hitreje doseči okoljevarstvene cilje. To so: uvedba direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC), sklepanje okoljevarstvenih dogovorov, uvedba sistemov za ravnanje z okoljem (EMS) in označevanje okolju prijaznih izdelkov.

Bo res bolje iskati službe z manj kot 1.000 evrov mesečne plače?

V Sloveniji je bilo v letu 2009 iz industrije izpuščenih v ozračje 56 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Največ izpustov toplogrednih plinov iz industrije je izviralo iz dejavnosti oskrba z električno energijo (67 odstotkov), veliko tudi iz predelovalnih dejavnosti (29 odstotkov).

Količine odpadkov iz industrije pa se zmanjšujejo. V letu 2010 so se glede na leto 2009 zmanjšale za štiri odstotke, v letu 2009 pa glede na leto 2008 za tri odstotke. Podoben trend se kaže tudi pri celotni količini odpadkov iz proizvodih in storitvenih dejavnosti.

Od odpadkov, ki so v letu 2010 nastali v industriji, je bilo interno predelanih 42 odstotkov, interno odstranjenih 12 odstotkov, v nadaljnje ravnanje z odpadki je bilo oddanih 40 odstotkov teh odpadkov, preostalih šest odstotkov pa je bilo začasno skladiščenih ali izvoženih v tujino.

IN KAM SPADATE VI?

Poznano dejstvo je, da več kot 90 odstotkov trgovalcev začetnikov denar izgublja. Če morda še ne veste – večino začetnikov “trg poje”, ker ne upoštevajo osnovnih pravil upravljanja tveganj, ne uporabljajo prave strategije, poslušajo slabe nasvete, izberejo napačno brokersko hišo ali počnejo ostale osnovne napake.

Preostalih 10% odstotkov, ki pred začetkom trgovanja zberejo vse potrebne informacije, sprejmejo prave odločitve in se trgovanja lotijo z načrtom pa uspe v prvih letih ustvariti dobiček. Vprašanje, ki vam ga zastavljamo je: zakaj bi bili v 90%, če ste lahko v 10% in s trgovanjem služite?

Če želite izvedeti, kako vam bomo pomagali priti med dobičkonosnih 10%, kliknite tukaj

Oddajte svoj komentar

Izvedba (• Dotkomp

Kviz