Finančni trgi

Prispevki

Podjetja nekoliko poslabšala finančni položaj

Podjetja nekoliko poslabšala finančni položaj
November 05
07:31 2018

Finančni položaj podjetij se je v drugem letošnjem četrtletju nekoliko poslabšal. Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti je konec junija dosegel 36,6 milijarde evrov in se je v enem letu povečal za 1,1 milijarde evrov. Najbolj se je povečal do gospodinjstev in tujine, zmanjšal pa do bank.

Kot v najnovejši informaciji o finančnih računih ugotavlja Banka Slovenije, so finančna sredstva podjetij konec drugega četrtletja znašala 47,4 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povečala za 2,9 milijarde evrov. Druge terjatve so se povečale za 1,2 milijarde evrov na 17,5 milijarde evrov.

Plače v ZDA so se oktobra dvigale najhitreje v zadnjih devetih letih

Podjetja so imela konec junija 16,1 milijarde evrov naložb v lastniški kapital, ki se je povečal za 904 milijonov evrov, od tega prek vrednostnih sprememb za 718 milijonov evrov. Večino ali okoli 80 odstotkov naložb so podjetja imela znotraj lastnega sektorja.

Gotovina in vloge nefinančnih družb so dosegle 7,1 milijarde evrov, od tega 90 odstotkov pri bankah, in so se povečale za 694 milijonov evrov.

Obveznosti nefinančnih družb so znašale 84,1 milijarde evrov in so se povečale za 4,1 milijarde evrov. Obveznosti iz lastniškega kapitala so dosegle 43,1 milijarde evrov in so se povečale večinoma preko vrednostnih sprememb.

Najeta posojila so dosegla 22,8 milijarde evrov, od tega so pri bankah znašala 40 odstotkov in v tujini 30 odstotkov. Zmanjšala so se za 669 milijonov evrov.

Nefinančne družbe so imele konec junija 17,1 milijarde evrov drugih obveznosti, ki so se povečale za 1,7 milijarde evrov. Največ obveznosti je bilo iz komercialnih kreditov in predujmov.

Gospodinjstva so po drugi strani v tem obdobju izboljšala finančni položaj. Presežek finančnih sredstev nad obveznostmi je znašal 30,8 milijarde evrov in se je v zadnjem letu povečal za dve milijardi evrov, najbolj do nefinančnih družb in bank.

Finančna sredstva gospodinjstev so konec drugega četrtletja znašala 44,5 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povečala za 2,8 milijarde evrov.

Obveznosti gospodinjstev so znašale 13,7 milijarde evrov in so se povečale za 783 milijonov evrov. Najeta posojila so dosegla 12 milijard evrov, povečala so se za 683 milijonov evrov.

Vir: STA

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce