Finančni trgi

Prispevki

Potrošniki marca še nekoliko manj optimistični

Potrošniki marca še nekoliko manj optimistični
March 21
08:48 2018

Po februarskem znižanju je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov nadaljevala pot navzdol tudi marca. Kljub znižanju že drugi mesec zapored pa še vedno ostaja na visoki ravni, ugotavljajo statistiki. Vrednost kazalnika je bila namreč marca za sedem točk višja kot marca lani in tudi za 19 točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika se je znižala zaradi nekoliko bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za dve točki) ter glede gospodarskega stanja v državi in glede možnosti za varčevanje (vsako za po eno točko). Pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu se na mesečni ravni ni spremenilo.

Toyota je po nesreči samovozečega vozila družbe Uber prekinila teste svojih avtonomnih vozil

Med drugimi kazalniki se je najbolj poslabšalo mnenje potrošnikov glede gibanja cen v zadnjih 12 mesecih (za štiri točke) in glede gospodarskega stanja v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih (za tri točke).

Dvig zaupanja potrošnikov na letni ravni je bil posledica bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov o številu brezposelnih ter o gospodarskem stanju v državi (za po devet točk), kot tudi glede varčevanja (za osem točk) in o finančnem stanju gospodinjstva (za štiri točke).

Tudi na drugih področjih so bili potrošniki bolj optimistični kot marca lani. Izjema je bilo njihovo mnenje o cenah, za katere so v večji meri kot lani menili, da rastejo in da bodo rasle tudi v prihodnjih 12 mesecih. Glede na marec 2017 se je najbolj izboljšalo mnenje potrošnikov o gospodarskem stanju v zadnjih 12 mesecih (za 18 točk) in o primernosti trenutnega gospodarskega stanja za varčevanje (za 16 točk).

Vir: STA

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce