Finančni trgi

Prispevki

Povpraševanja po kreditih vse manj

Povpraševanja po kreditih vse manj
November 07
07:32 2012

Rezultati letošnje ankete med bankami potrjujejo ugotovitve o razmeroma močnem krčenju povpraševanja podjetij po bančnih posojilih, so v torek sporočili iz Banke Slovenije. Povpraševanje se je lani skrčilo za okoli 27 odstotkov, v prvi polovici letošnjega pa še za blizu 15 odstotkov.

Na spremenjeno povpraševanje po posojilih so se sodeč po rezultatih ankete sorazmerno bolje prilagodile banke v večinski tuji lasti, ki so tudi po zaslugi boljšega poslovanja znižale stopnjo presežnega povpraševanja, pa čeprav ta ostaja bistveno višja od bank v večinski domači lasti.

Analiza rezultatov ankete po navedbah Banke Slovenije izpostavlja dva procesa. Po eni strani je to prehajanje povpraševanja po posojilih od bank v večinski domači lasti k bankam v večinski tuji lasti, ki pa največ prosilcev zavrnejo zaradi slabe bonitete.

Ne bomo nič več lahke tarče za banke?

Po drugi strani pa gre za proces zavračanja pogojev posojil s strani gospodarstva, kar je posledica nekonkurenčnih ponudb posojilnih obrestnih mer, ki pri slovenskih bankah v povprečju presegajo obrestne mere bank v območju evra.

Svet Banke Slovenije ocenjuje, da se banke z ugotovljenimi razlogi zavračanja posojil odzivajo na zaostrovanje razmer v gospodarstvu. Agonijo podjetij brez perspektive in možnosti uspešnega poslovnega prestrukturiranja je treba v dobro vseh končati čim prej z učinkovitimi pravnimi postopki, pravijo.

Banke morajo po njihovem mnenju pozornost usmeriti na drugi dve skupini. V prvi so podjetja, ki imajo v obdobju upadanja gospodarske dejavnosti finančne težave in nižjo boniteto.

Med njimi bi morale banke v sodelovanju z ostalimi deležniki in med seboj intenzivno ugotavljati, katera so tržno perspektivna ter zanje pravočasno oblikovati reprogram posojil. Učinkovita zakonodaja pa mora ob tem omogočiti prenos lastninskih pravic na nove lastnike.

V drugi skupini pa so podjetja, ki ponujena posojila bank v Sloveniji zavračajo. Pri teh morajo banke po presoji Banke Slovenije bolj prilagajati posojilne pogoje vsakemu posameznemu komitentu ter hkrati v svojih poslovnih strategijah razširiti razpone posojilnih pogojev glede na ocene njihove tveganosti.

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce