Finančni trgi

Prispevki

 Breaking News

Povprečna plača za avgust višja

Povprečna plača za avgust višja
October 16
05:54 2018

Povprečna bruto plača za avgust je znašala 1669,51 evra, kar je nominalno 1,1 odstotka, realno pa en odstotek več od plače za julij. Zvišala se je tudi v primerjavi z lanskim avgustom, in sicer nominalno za 3,5 odstotka, realno pa za 1,7 odstotka, kažejo podatki republiškega statističnega urada.

Povprečna neto plača za avgust je znašala 1082,88 evra in bila s tem nominalno za odstotek, realno pa za 0,9 odstotka višja od neto plače za julij. Od plače za lanski avgust je bila neto plača nominalno višja za tri odstotke, realno pa za 1,2 odstotka.

Razprodaja na svetovnih borzah se nadaljuje

Povprečna neto plača za avgust je bila v zasebnem sektorju za 1,7 odstotka višja od plače za julij, v javnem sektorju pa se je v primerjavi s plačo za julij znižala za 0,1 odstotka. V institucionalnem sektorju država se je znižala za 0,6 odstotka.

Povprečna neto plača za avgust je bila najvišja v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (1654,18 evra). V tej dejavnosti se je povprečna neto plača tudi najopazneje zvišala glede na plačo za julij, in sicer za 11,4 odstotka.

Med statističnimi regijami sta imeli povprečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja le osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija; prva za 8,2 odstotka, druga pa za 6,5 odstotka. Najnižjo povprečno neto plačo je imela primorsko-notranjska statistična regija.

Vir: STA

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles