Finančni trgi

Prispevki

Zakaj je Slovenija zadolžena bolj, kot to kažejo uradni podatki?

Zakaj je Slovenija zadolžena bolj, kot to kažejo uradni podatki?
April 03
08:10 2014

Ministrstvo za finance je uspelo prodati še za dve milijardi evrov novih obveznic, eno z dospetjem čez 3 leta in pol, drugo pa z dospetjem čez 7 let.

Koliko je država že skupno zadolžena?

Če pogledamo podatke ministrstva za finance, ugotovimo, da je skupen dolg naše države 23,6 milijarde evrov. Tukaj še nista všteti novi dve milijardi, ki postavita skupen dolg na 25,6 milijarde evrov. Gibanje zadolženosti lahko vidimo na spodnjem grafu.

 skupni dolg rs

Če primerjamo dolg z višino BDP, pridemo do razmerja 72 odstotkov, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa.

dolg v bdp

Vendar te številke upoštevajo samo izposojeno vsoto, za katero smo se uspeli zadolžiti, ne upošteva pa obresti, ki jih bomo morali na ta dolg plačati.

Če prištejemo še vse obresti, ki jih bomo v prihodnosti enkrat morali plačati, naenkrat številka o zadolženosti postane precej višja - skupna zadolženost (glavnica + obresti) namreč znaša kar 32 milijard evrov oziroma 90 odstotkov BDP.

About Author

Luka Gubo

Luka Gubo

je kvantitativni analitik pri podjetju Finančni Trgi d.o.o. in upravljavec sklada FT Quant, in ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kvantitativnih modelov in investicijskih strategij. Njegov fokus je implementacija ugotovitev priznanih svetovnih akademikov v prakso, kar pomeni razvoj investicijskih pristopov, ki imajo visoke tveganju prilagojene donose. Zagovarja popolno transparentnost delovanja in čim bolj sistematično odločanje v investicijskem procesu. Za slovenske medije je pogosto vir informacij ali v obliki posvetov ali pisanja prispevkov in kolumn. Njegovi prispevki in komentarji so bili objavljeni v vseh večjih slovenskih medijih (Planet Siol.net, 24ur.com, Delo, Dnevnik, Finance, RTV Slo, Radio Slovenija, Val202, idr.)

Related Articles