Finančni trgi

Prispevki

Uspešno zaključen dogodek Nepremičnine kot naložbe

Uspešno zaključen dogodek Nepremičnine kot naložbe
April 15
09:11 2017

V četrtek se je na Gospodarski zbornici Slovenije zbralo več kot 120 slovenskih investitorjev, ki so se udeležili dogodka o nepremičninah, katerega smo organizirali Finančni Trgi.

Naš analitik Luka Gubo je pokazal kako donosne so nepremičnine na dolgi rok - cene vseh stanovanjskih nepremičnin v povprečju rastejo malce hitreje od stopnje inflacije. Podatki za ZDA od leta 1890 dalje kažejo, da so bile cene nepremičnin brez očitnega trenda vse do konca tisočletja, nato pa so pričela pospešeno naraščati, saj je nastal balonček, ki je tudi sprožil globalno finančno krizo.

Investicijske nepremičnine pa so lahko bolj donosna naložba, saj poleg rasti cen lastniki prejemajo tudi najemnino, ki pa lahko znaša vse od dveh odstotkov vrednosti pa tja do 7 ali 8 odstotkov na letni ravni. Branko Železnik iz družbe za upravljanje Numerica Partners je potrdil, da so lahko nepremičnine zanimiva naložba zaradi svojih lastnosti (relativna varnost, oprijemljivost), vendar je močno opozoril na težave - z nepremičnino se je potrebno ukvarjati, zahteva visok začetni kapital, obstaja tveganje, da najemnik ne plača najemnine, stroga zakonodaja niža donosnost, itd.

Sašo Ivanovič iz Triglav Skladov je predstavil drug način investiranja v nepremičnine, ki je precej bolj dostopen. Nakup t.i. REIT (Real Estate Investment Trust), ki so v bistvu podjetja, ki kupijo nepremičnino in jo nato oddajajo, prejete najemnine pa v obliki dividend izplačajo deležnikom, lahko investitorjem ponudijo dobro izpostavljenost do nepremičninskega trga. Vzajemni skladi, ki kupujejo takšna podjetja pa omogočajo zelo nizko stopnjo začetnega kapitala, saj lahko v njih varčujemo že z nekaj 10 evri mesečno.

Zoran Veleski iz Mreže Nepremičnin je podal še svoj pogled na slovenski nepremičninski trg, ki je po mnenju vseh udeležencev zanimiv, vendar vsi opozarjajo na tveganja. Zoran Veleski se je dotaknil tudi dražb, ki so v preteklosti bile zelo privlačen način kako priti do podcenjene nepremičnine, sedaj pa opozarja, da so dražbe že prenasičene s potencialnimi kupci, ki cene višajo previsoko.

Udeleženci so na koncu postavili več vprašanj, od potencialnega vpliva četrte industrijske revolucije in digitalizacije na nepremičnine, do tega kakšne donose lahko pričakujemo in do kdaj naj bi rast cen nepremičnin trajala.

Gostje so se okvirno strinjali, da je trenutno okolje primerno za investiranje v nepremičnine, vendar so vsi dodali svoje pomisleke oz. opozorila. Investicijske nepremičnine so sicer v času po krizi imele dobre donose (ameriški REIT so v zadnjih 5 letih rasli s 10 odstotno stopnjo letno), vendar so nepremičnine kot naložbeni razred le eden izmed delov, ki naj bi predstavljal dobro sestavljen investicijski portfelj. Dobra razpršenost med različnimi naložbenimi razredi je ključna za dosego dobrih in stabilnih dolgoročnih donosov so izpostavili gostje dogodka.

About Author

Uredništvo

Uredništvo

Related Articles