Finančni trgi

Prispevki

Slovenci v EU med najbolj zagretimi za varčevanje

Slovenci v EU med najbolj zagretimi za varčevanje
October 20
08:35 2015

Čeprav so obrestne mere, ki jih varčevalcem v zadnjih letih ponujajo banke, nizke, se slovenski potrošniki še vedno uvrščajo med tiste, ki so v EU najbolj zagreti za varčevanje. ZPS je zanimalo, kakšne varčevalne navade imajo obiskovalci portala www.zps.si. Anketni vprašalnik sta izpolnila 602 potrošnika, kar 70 % anketirancev pa je sporočilo, da varčuje. Polovica med njimi bi si želela varčevati še več, če bi jim dohodki to dopuščali, saj niso zadovoljni z višino zbranih prihrankov. Dobrim trem četrtinam bi privarčevana sredstva omogočila, da še nekaj mesecev poravnavajo nujne stroške, če bi ugasnil vir rednih dohodkov, petnajstim odstotkom pa le en mesec ali še manj.

Kot pojasnjujejo na ZPS, so le redki odgovorili, da jim zaradi dovolj velikih dohodkov ni treba varčevati (vsak deseti). Večina tistih, ki ne varčujejo, pa si varčevanja zaradi majhnih dohodkov preprosto ne more privoščiti. Vsak tretji potrošnik je povedal, da ne varčuje zato, ker je družinski proračun obremenjen z odplačevanjem kredita.

Vse o varčevanju na enem mestu

»Najmočnejši motiv za varčevanje je (pričakovano) večja finančna varnost, saj si največ bralcev želi ustvariti nekaj finančne rezerve zato, da bodo kos nepričakovanim izdatkom,« je rezultate ankete predstavil Boštjan Krisper iz Zveze potrošnikov Slovenije. Veliko del sodelujočih v anketi varčuje za popravila, večje nakupe ali počitnice, mnogi pa so sporočili, da varčujejo iz navade. Odgovori bralcev na vprašanja o varčevalnih navadah kažejo na zgledno finančno disciplino, kar je zelo pohvalno. Hranjenje privarčevanih sredstev na ločenem računu, kjer so varna pred potrošnjo, je modra odločitev, česar se zavedajo tudi bralci.

unnamed

Za najpopularnejši produkt so se izkazali varčevalni računi, saj omogočajo pregled nad privarčevanimi sredstvi, če je treba, pa jih lahko takoj uporabite. Četrtina bralcev hrani denar na vezanem depozitu, (nemajhna) petina pa bankam ne zaupa in denar raje hrani doma v gotovini. Tretjina bralcev je sporočila, da zmorejo varčevati tudi za dodatek k pokojnini, med dolgoročnimi varčevalnimi produkti pa so najbolj pogosto omenjeni vzajemni skladi in delnice.

unnamed2

Sredstva, ki so na razpolago za varčevanje, so seveda omejena, zato je zelo pomembno, da se varčevanja lotimo sistematično. V nadaljevanju je nekaj osnovnih nasvetov ZPS za uspešno varčevanje.

1. Preglejte svoje finance in ocenite, koliko lahko sploh privarčujete.
2. Varčujte kar se da redno. Naj vam varčevanje preide v navado.
3. Denarja, ki ga ne potrebujete za tekoče izdatke, nikoli ne hranite na svojem bančnem računu.
4. Privarčujte dovolj, da boste lahko s prihranki pokrili nepričakovane izdatke.
5. Postavite si varčevalne cilje. Sestavite seznam izdatkov, ki bi jih radi uresničili v prihodnje.
6. Pred izbiro varčevalnega produkta skrbno preverite njegove lastnosti in morebitna tveganja.

Članek je v celoti objavljen v reviji ZPStest, oktober 2015

About Author

Tuji mediji

Tuji mediji

Zanimivi prispevki drugih medijev v Sloveniji.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce