Finančni trgi

Prispevki

Ženske bolj primerne za vodenje podjetij kot moški?

Ženske bolj primerne za vodenje podjetij kot moški?
March 06
09:47 2014

Profesorica Amalie Miller z univerze v Virginii je nedavno opravila poglobljeno ekonometrično študijo o rezultatih podjetij, ko so na vodilne položaje postavljene ženske.

Kot izhodišče ji je služila odločitev norveške vlade, da uvede t.i. kvote na ženske v upravnih odborih – v upravnem odboru vsakega norveškega javnega podjetja mora od leta 2006 sedeti vsaj 40% žensk. Da bi bila uredba nediskriminatorna, mora prav v skladu z njo v istih upravnih odborih sedeti tudi vsaj 40% moških.

Millerjeva je norveško ureditev izkoristila za empirično analizo, za to da bi ugotovila, kaj se je dogajalo z rezultati podjetij pred to uredbo in po njej.

Z drugimi besedami: ali večji odstotek žensk na vodilnih položajih pomeni drugačne (slabše, boljše) rezultate podjetja?

Rezultati so se izkazali za kar zanimive. Millerjeva je ugotovila, da so se sicer rezultati podjetij (dobički) v povprečju zmanjšali za 4%, vendar razlog za krivdo ni bil popolnoma na ženski strani.

Ženske zase pravijo, da z denarjem ravnajo bolje kot moški

Z raziskavo je bilo namreč ugotovljeno, da ženske podjetnice bolj varčno upravljajo predvsem na stroškovni strani (znižanje stroškov delovne sile, materiala itd.), medtem ko so moški bolj uspešni na prihodkovni strani pri povečevanju prometa, sklepanju novih poslov itd.

Se ženske res tudi hitreje odpušča?

Ženske naj bi bile po podatkih Združenih narodov v najbolj ranljivi skupini, ko gre za izgubo službe v času krize.

Dejstvo pa je, da so v večini držav ženske manj plačane kot moški, tako da so v času krize predvsem v deželah, kjer ne predstavljajo tradicionalne delovne sile, hitreje zaposljive, predvsem na nižje plačanih delovnih mestih.

In kaj je njihova prednost?

Moč žensk naj bi se skrivala predvsem v njihovi prilagodljivosti. Izguba dela naj bi bila za moške velik psihološki šok, saj je s tem ogrožena njihova identiteta, ki temelji na preskrbi družine.

Zato se mnogokrat zgodi, da se težje spopadejo z novim položajem. Ženske pa s tem nimajo težav in se v času krize lotijo vsakega dela, da bi le preživele družino.

Sicer pa relativno gledano v poslovnem svetu še vedno dominirajo moški, čeprav se je v zadnjem desetletju popravil odstotek žensk, ki zasedajo pomembno vlogo v uglednih podjetjih.

V Sloveniji razvoj ženskega podjetništva še v povojih

Pri nas smo glede podjetnic malo pod evropskim povprečjem. Leta 2009 je bilo v Sloveniji po podatkih Sursa 28 odstotkov podjetij, ki so jih vodile ženske. Med njimi je bilo največ malih podjetij z manj kot petimi zaposlenimi. Istega leta so ženske ustanovile 32 odstotkov vseh na novo nastalih podjetij.

Med samozaposlenimi pa je bilo v začetku leta 2012 28 tisoč samozaposlenih žensk, kar je dobrih sedem odstotkov delovno aktivnih žensk. V Evropski skupnosti se tako po številu samozaposlenih žensk uvrščamo na deseto mesto.

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce