Finančni trgi

Prispevki

Regres ni izplačan – kaj lahko storite?

Regres ni izplačan – kaj lahko storite?
July 05
07:35 2018

Regres ni izplačan, čeprav bi že moral biti (letos do vključno 30. junija). Kaj lahko storite zaposleni, da morda le pridete do tega zakonsko določenega plačila? Danes marsikateri zaposleni Slovenec grenko ugotavlja: “Regres ni izplačan.” Delodajalci bi ga morali zaposlenim izplačati do 30. junija. O tem smo pisali v našem letos najbolj branem prispevku.

Regres 2018 znaša najmanj 842,79 evra bruto. Neto je odvisen od dohodninskega razreda zaposlenega. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta.

Kdaj je regres lahko izplačan kasneje?

Če regres ni izplačan, morda to še ni dokončno. Po izkušnjah naših pravnikov prihaja do najpogostejših kršitev prav pri datumu izplačila regresa. Regres za letni dopust bo lahko po 1. 7. 2018 izplačan le, če sta v vašem podjetju izpolnjena dva pogoja:

  • delodajalec se znajde v resnih likvidnostnih težavah in
  • to omogoča kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca.

Za poznejše izplačilo morata biti torej hkrati izpolnjena oba navedena pogoja, kar je v praksi po izkušnjah naših pravnikov zelo redko. Tudi v takem primeru pa regres mora biti izplačan, in sicer najpozneje do 1. novembra.

Brezposelnost v območju evra in EU maja ostala na najnižjih ravneh od leta 2008

Najprej preverite, nato pisno zahtevajte

Če regres ni izplačan, vam svetujemo, da pri delodajalcu preverite, zakaj do izplačila ni prišlo in kdaj vam namerava regres za letni dopust izplačati.

Če tudi po tem ne pride do izplačila, vam svetujemo, da od delodajalca pisno zahtevate izplačilo regresa. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč pravi, da če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic, kot je denimo obveznost do izplačila regresa, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec svoje obveznosti izpolni.

Delodajalec mora v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca regres izplačati.

Še vedno ni izplačila: tožba

Če tudi to ne bo pomagalo, ima delavec v roku 30 dni možnost vložiti tožbo na delovno in socialno sodišče. Bodite pozorni: če vam je delodajalec izročil plačilno listo, na kateri je regres obračunan, a vam ni bil izplačan, lahko vložite izvršbo na podlagi verodostojne listine. Tako se izognete vložitvi tožbe.

Delodajalca, ki krši vaše pravice iz naslova delovnega razmerja, lahko tudi prijavite Inšpektoratu RS za delo. Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let. Delavec sicer terjatve lahko sodno uveljavlja tudi po poteku tega roka, vendar če bo delodajalec ugovarjal zastaranje, sodišče o zahtevku ne bo odločalo.

Vir: Data.si

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce