Finančni trgi

Prispevki

Skupina Petrol v letu 2017 z 12-odstotno rastjo dobička

Skupina Petrol v letu 2017 z 12-odstotno rastjo dobička
March 07
08:26 2018

Skupina Petrol je v letu 2017 ustvarila prihodke od prodaje v višini 4,5 milijarde evrov, kar je 17 odstotkov več kot v letu prej. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 13 odstotkov na 112,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 12 odstotkov na 81,1 milijona evrov.

Z revidiranim letnim poročilom skupine in družbe Petrol so se v sredo seznanili nadzorniki. Poslovanje skupine Petrol je bilo zelo uspešno, so danes sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Kot so dodali, je bilo poslovanje skupine Petrol v letu 2017 zelo uspešno na obeh glavnih področjih poslovanja, tako na področju energetike kot trgovine.

Skupina Triglav lani s 15-odstotnim padcem čistega dobička

Skupina Petrol je v letu 2017 prodala 3,4 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je pet odstotkov več kot v letu 2016. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so se povečali za sedem odstotkov na 538,3 milijona evrov.

Konec lanskega leta je imel Petrol 495 bencinskih servisov, od tega 317 v Sloveniji, preostale pa na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Črni gori in na Kosovu. Čedalje pomembnejša postaja tudi prodaja po spletu, je v poslovnem poročilu zapisal predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik.

Skupina Petrol s 4508 zaposlenimi je bila uspešna pri zagotavljanju celovite oskrbe z vsemi energenti ter z energetskimi in okoljskimi rešitvami. V letu 2017 je tako prodala tudi 1,3 TWh zemeljskega plina, 151.000 ton utekočinjenega naftnega plina, 21 TWh električne energije in 140.800 MWh toplotne energije.

Pretežni del prihodkov in dobička skupine ustvari matična družba Petrol, ki ima na slovenskem maloprodajnem trgu naftnih derivatov 57-odstotni tržni delež. V letu 2017 je ustvarila 3,7 milijarde evrov prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot leto prej, medtem ko je čisti dobiček povečala za 47 odstotkov na 64,3 milijona evrov.

Za leto 2018 so si v Petrolu zadali cilj, da skupina doseže prihodke od prodaje v podobni višini kot lani, čisti dobiček pa naj bi se povečal na 86,9 milijona evrov.

Vir: STA

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce