Finančni trgi

Prispevki

Skupina Telekom Slovenije lani zaradi rezervacij z občutnim padcem dobička

Skupina Telekom Slovenije lani zaradi rezervacij z občutnim padcem dobička
April 05
07:33 2018

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 716,17 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v predhodnem letu. Čisti dobiček skupine je upadel za 77 odstotkov na 9,02 milijona evrov, občuten padec pa so v Telekomu pripisali predvsem slabitvam relativno visokih terjatev in oblikovanju 30,3 milijona evrov rezervacij.

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) skupine je v primerjavi z letom 2016 zdrsnil za 15 odstotkov na 168,74 milijona evrov. Brez navedenih izrednih vplivov bi skupina sicer lani poslovala skladno z načrtom.

"Zaradi plačilne nesposobnosti predvsem na medoperaterskem trgu smo v preteklosti slabili relativno visok znesek terjatev, zaradi dodatnega oblikovanja rezervacij v višini 30,3 milijona evrov, ki so bile potrebne predvsem zaradi nadaljnjih aktivnosti glede zmanjševanja izpostavljenosti do tožbenih zahtevkov in nadaljnjega kadrovskega prestrukturiranja," je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal predsednik uprave Telekoma Rudolf Skube.

Število samozaposlenih v Sloveniji v zadnjem času spet raste

Čisti prihodki od prodaje so bili lani višji predvsem zaradi višjih prihodkov na veleprodajnem trgu in višjih prihodkov IT-storitev. Okrepili so se kljub nižjim prihodkom mobilnih naročnikov in predplačnikov ter pričakovanemu zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije zaradi nadomeščanja s sodobnejšo telefonijo. Porasli so tudi skupni poslovni prihodki, ki so se povečali za dva odstotka na 726,04 milijona evrov.

Skube je v poročilo o poslovanju zapisal še, da so lani zaključili prvo obdobje uresničevanja strategije transformacije, v okviru katere so se osredotočali na inoviranje osnovne dejavnosti. Za naložbe so lani namenili 158,9 milijona evrov, od tega 144,4 milijona evrov v Sloveniji. Enako dinamiko naložb načrtujejo tudi letos.

Največji delež naložb je bil namenjen širitvi dostopovnega optičnega omrežja, ki predstavlja temelj za širitev fiksne ponudbe naprednih komunikacijskih rešitev in pridobivanje novih naročnikov, pa tudi nadaljnji krepitvi radijskega omrežja.

Za letošnje leto v Telekomu Slovenije načrtujejo, da bodo na ravni skupine imeli 755,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, 40,9 milijona evrov čistega dobička in EBITDA v višini 209,8 milijona evrov.

Družba Telekom Slovenije pa je imela v letu 2017 645,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je en odstotek več kot v predhodnem letu. Ob tem je družba prihodke IT-storitev v letu 2017 povečala za 18 odstotkov. Čisti dobiček je dosegel 1,72 milijona evrov, potem ko je bil v predhodnem letu pri 40,46 milijona evrov.

V primerjavi z letom 2016 je družba za pet odstotkov povečala število širokopasovnih priključkov. Ipko je na Kosovu število širokopasovnih priključkov povečal za sedem odstotkov, Blicnet v Bosni in Hercegovini pa za pet odstotkov. Skupno je skupina lani število širokopasovnih priključkov povečala za šest odstotkov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je, kot so še sporočili danes, skupaj z upravo družbe pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017. Skupščini delničarjev, ki bo 11. maja, predlagajo, da se izplačilo dividend nameni 40,98 milijona evrov oz. 6,30 evra bruto na posamezno delnico, preostali del bilančnega dobička v višini 74,38 milijona evrov pa se prenese v naslednje leto.

Vir: STA

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce