Finančni trgi

Prispevki

Skupina Triglav lani s 15-odstotnim padcem čistega dobička

Skupina Triglav lani s 15-odstotnim padcem čistega dobička
March 06
08:18 2018

Skupina Triglav je lani ustvarila 69,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 15 odstotkov manj kot leto prej. Premije so na letni ravni narasle za sedem odstotkov na skoraj eno milijardo evrov. Matična družba je imela 62,5 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja 17-odstotni padec, premije so narasle za pet odstotkov na 622 milijonov evrov.

Skupina Triglav je lani zabeležila 84,4 milijona evrov dobička pred davki, kar je sicer 11 odstotkov manj kot leto prej, vendar nad načrti, ki so bili med 70 in 80 milijoni evrov, je vodstvo podjetja zapisalo v danes objavljenih nerevidiranih podatkih o poslovanju.

Dobiček pred davki matične družbe je na letni ravni padel za 12 odstotkov na 73,8 milijona evrov, je še razvidno iz objave na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Slovenija lani s petodstotno rastjo BDP

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je lanske rezultate označil za dobre. "Visoka premijska rast, dober nadzor nad stroški ter manjše znižanje naložbenih donosov od pričakovanega so pozitivno vplivali na naše poslovanje v sicer škodno zelo intenzivnem letu," je povzel minulo poslovno leto.

Slapar je ob objavi nerevidiranega poslovnega poročila še izpostavil, da so ohranili vodilni tržni položaj v regiji in finančno stabilnost, kar potrjujejo tudi prejete visoke bonitetne ocene A s stabilno srednjeročno napovedjo.

Globalno je leto 2017 rekordno izstopalo po katastrofalnih škodnih dogodkih, so zapisali v poročilu. Skupini Triglav so neurja z viharjem in točo, pozeba, orkan Irma, poplave in viharni veter prispevali za 33,5 milijona evrov škod, kar je 59 odstotkov nad povprečjem skupine zadnjih petih let in 22 odstotkov nad desetletnim povprečjem.

Obračunani kosmati zneski škod so bili šest odstotkov višji kot leto prej in so znašali 642,2 milijona evrov, kar je vplivalo na poslabšanje škodnega količnika za dve odstotni točki. Skupina je neugoden učinek škodnega dogajanja med drugim uspešno nadoknadila z visoko premijsko rastjo in dobrim nadzorom nad stroški.

Skupina Triglav je sicer lani tretje leto zapored dosegla premijsko rast, lani je bila sedemodstotna. Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija je po nerevidiranih podatkih dosegla malenkost manj kot eno milijardo evrov, medtem ko so jo v skupini načrtovali v višini okoli 930 milijonov evrov.

Rast zbranih premij so dosegli v vseh treh skupinah zavarovanj. Pri premoženjskih zavarovanjih, ki predstavljajo največjo premijsko skupino, je bila rast sedemodstotna. Skupina je visoko, 13-odstotno rast premije dosegla pri zdravstvenih zavarovanjih, medtem ko se je premija življenjskih zavarovanj, kljub vplivu visokega doživetja zavarovalnih polic, povišala za tri odstotke, izhaja iz poročila.

Skupina postopno povečuje tudi delež zavarovalne premije, obračunane na trgih zunaj Slovenije. V letu 2017 se je njen delež povečal za 0,4 odstotne točke na 17,7 odstotkov. Delež skupne premije, zbran na slovenskem zavarovalnem trgu, je znašal 76,8 odstotka, premija globalnega pozavarovanja pa je predstavljala 5,5 odstotka v strukturi celotne premije.

Premijsko rast so dosegle vse tri slovenske zavarovalnice skupine. Na trgih zunaj Slovenije je bila povprečna rast premije 10-odstotna. Najvišja, 27-odstotna, je bila v Srbiji, na Hrvaškem je bila devetodstotna in v Bosni in Hercegovini sedemodstotna.

Skupni kosmati obratovalni stroški skupine so se na letni ravni znižali za en odstotek na 274 milijonov evrov.

Skupina je v poročilu objavila tudi napoved letošnjega poslovanja. Načrtujejo med 80 in 90 milijonov evrov dobička pred davki, premije pa naj bi presegle milijardo evrov.

Vir: STA

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce