Finančni trgi

Prispevki

Danes zadnji dan za oddajo napovedi kapitalskih dobičkov

Danes zadnji dan za oddajo napovedi kapitalskih dobičkov
February 28
08:34 2011

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje ali deleže v kapitalu, morajo najpozneje do ponedeljka, 28. februarja, na davčni izpostavi vložiti napoved za odmero kapitalskih dobičkov. Istega dne se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite ter od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

V kolikor ste v letu opravili do deset prodaj lahko napoved oddate bodisi v klasični obliki na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov« ali pa napoved oddate v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Če vas skrbijo izgube in padci, je morda to dobra rešitev...

Obresti

Napoved za odmero dohodnine od obresti morajo vložiti vsi tisti zavezanci, ki so v zadnjem letu prejeli več kot 1.000 evrov obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU.

Od obresti nad 1000 evrov se izračuna in plača dohodnina po stopnji 20 odstotkov od davčne osnove in se šteje kot dokončni davek.. Če ste na primer skupno prejeli 850 evrov obresti na denarne depozite tudi pri drugih bankah ali hranilnicah v Sloveniji ali v EU, napovedi torej ni treba oddajati. Če pa prejeli več kot 1.000 evrov obresti,  pa morate vpisati vse dosežene obresti. Davek bo nato odmerjen le od obresti, ki presegajo 1.000 evrov.

1071930_53920622-550x250Dobiček iz kapitala

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na območju Sloveniji.

Napoved vloži vsak, ki je odsvojil oziroma prodal vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone v letu 2010, ne glede na to ali je bila v preteklem letu pridelana izguba ali dobiček. Morebitno izgubo oziroma dobiček ugotavlja Davčni urad Republike Slovenije (DURS) in v skladu s tem je vlagatelj tudi (ne)obdavčen.

Po trenutni zakonodaji je dobiček od kapitala obdavčen po 20% stopnji v prvih petih letih, na vsake 5 let pa se stopnja davka zmanjša za 5 % (po 10 letih 10%, po 15 letih 5%), kar pomeni, da je vlagatelj po 20 letih prost davka.

About Author

Uros B.

Uros B.

je urednik portala Finančni Trgi in finančne revije Alfa. Na borznem parketu je prisoten že vse od leta 2002, ko je svoje prve prispevke objavil na portalu in forumu Vzajemci.com. Aktivno udejstvovanje na področju vzajemnih skladov je nadaljeval v Iliriki DZU, kjer je bil zadolžen za področje trženja vzajemnih skladov. Ker mu raziskovalna žilica ni dala miru, se je znova vrnil v novinarske vode. Kot zunanji sodelavec je sooblikoval vsebino na finančnem portalu Cekin.si., danes pa skrbi za objave aktualnih in zanimivih tematik iz področja osebnih financ na portalu Finančni trgi.

Related Articles