Finančni trgi

Prispevki

Sloveniji spet znižali bonitetno oceno

Sloveniji spet znižali bonitetno oceno
August 03
06:11 2012

Bonitetna agencija Moody's je v četrtek ponovno znižala oceno kreditnega dolga Sloveniji in sicer z A2 na Baa2, obete za naprej pa je ohranila negativne. Kot glavni razlog za znižanje ocene, je Moody's navedel težave slovenskih bank, ki potrebujejo dodatne dokapitalizacije s čimer povečujejo tveganja za državni dolg.

Moody's med drugim navaja, da je država za dokapitalizacijo Nove ljubljanske banke (NLB) doslej že namenila odstotek celotnega BDP-ja, v prihodnje pa bo najverjetneje za dodatne dokapitalizacije treh največjih bank (NLB, Nova kreditna banka Maribor in Abanka Vipa) nameniti skupaj med dva do osem odstotkov BDP-ja.

Moody’s spet nad italijanske banke

Negativni obet za bodoče ocene slovenskega državnega dolga pa se nadaljuje, ker Moody's meni, da vse slabši makroekonomski položaj povečuje možnost zunanje pomoči Sloveniji. V primeru, da bo Slovenija potrebovala pomoč iz tujine, se bo ocena ponovno znižala.

Čeprav Moody's meni, da to ni verjetno, pa se lahko obet spremeni v stabilnega, če se v bližnji prihodnosti bistveno izboljšajo gospodarski pogoji, zniža cena zadolževanja in stabilizira bančni sistem brez pomoči države

Cena zadolževanja Slovenije sicer vse bolj narašča, dostop do finančnih trgov ostaja omejen, kar se kaže v povečani izdaji kratkoročnih obveznic. Gospodarstvo je bolj izpostavljeno šokom, ker je odvisno od izvoza, šibak podjetniški sektor pa povečuje proračunske izzive vlade in prizadevanja za stabilizacijo dolga.

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles