Finančni trgi

Prispevki

Število delovno aktivnih v petih letih zraslo za osem odstotkov

Število delovno aktivnih v petih letih zraslo za osem odstotkov
June 05
07:04 2018

Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji 856.201 delovno aktivnih oseb, kar je osem odstotkov več kot konec leta 2012. Povečalo se je predvsem število delovno aktivnih v zasebnem sektorju (za 10,2 odstotka), rast pa gre v veliki meri pripisati zvišanju upokojitvene meje, kažejo podatki statističnega urada.

Od vseh delovno aktivnih oseb je bilo konec lanskega leta 89,4 odstotka zaposlenih in 10,6 odstotka samozaposlenih. 93,5 odstotka zaposlenih je delalo pri pravnih osebah, preostalih 6,5 odstotka pa pri fizičnih osebah.

Število delovno aktivnih je bilo 3,8 odstotka višje kot konec leta 2016. Število samozaposlenih je bilo za 2,1 odstotka nižje kot pred petimi leti, število zaposlenih pa je bilo za 9,3 odstotka višje.

Večja zaščita osebnih podatkov državljanov EU

Med delovno aktivnimi številčno stalno prevladujejo moški. Konec lanskega leta je bilo številčno razmerje med delovno aktivnimi moškimi in ženskami 54,6 proti 45,4 odstotka. Delež moških se je v zadnjih petih letih zmanjšal za 0,3 odstotne točke, delež žensk pa se je za prav toliko povečal.

Povprečna starost delovno aktivnih oseb se v zadnjih letih zvišuje. Konec lanskega leta je bila 42,5 leta, konec leta 2012 pa 41,4 leta. Delovno aktivne ženske so bile konec lanskega leta v povprečju stare 42,9 leta, moški pa 42,2 leta.

Izobrazbena sestava delovno aktivnih žensk je nekoliko boljša od izobrazbene sestave delovno aktivnih moških, saj je delež višje- oz. visokošolsko izobraženih med ženskami precej višji kot med moškimi. Konec leta 2017 je imelo namreč tako izobrazbo 44,6 odstotka vseh delovno aktivnih žensk in 25,9 odstotka vseh delovno aktivnih moških.

Nekaj več kot 72 odstotkov delovno aktivnih oseb je bilo konec lanskega leta zaposlenih v zasebnem sektorju, slabih 28 odstotkov pa v javnem sektorju. V okviru javnega sektorja je bilo v sektorju država zaposlenih malo manj kot 20 odstotkov vseh delovno aktivnih oseb.

Med delovno aktivnimi moškimi je bilo največ voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev (5,3 odstotka), delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (2,9 odstotka) ter komercialnih zastopnikov za prodajo in podobne dejavnosti (2,7 odstotka). Med delovno aktivnimi ženskami pa so prevladovale prodajalke (6,9 odstotka), čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (4,3 odstotka) ter tajnice (4,2 odstotka).

Med invalidi v Sloveniji je bilo konec leta 2017 delovno aktivnih 33.290, kar je 3,4 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej in 11,6 odstotka več kot pred petimi leti. Žensk je bilo 50,3 odstotka, moških pa 49,7 odstotka.

Pretežni del invalidnih oseb moškega spola je bilo zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (40 odstotkov), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (11 odstotkov) in gradbeništvo (osem odstotkov). Invalidne osebe ženskega spola so v največjem obsegu zaposlovale predelovalne dejavnosti (25,9 odstotka), zdravstvo in socialno varstvo (20,5 odstotka), trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (10,6 odstotka) ter izobraževanje (10,3 odstotka).

V zadnjih petih letih se je izraziteje spremenila izobrazbena sestava zaposlenih invalidnih oseb. Število teh oseb ženskega spola z višje- oz. visokošolsko izobrazbo se je v zasebnem sektorju povečalo za 72,8 odstotka, število invalidnih oseb moškega spola s tako izobrazbo pa za 56,6 odstotka.

Vir: STA

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce