Finančni trgi

Prispevki

 Breaking News

Svetovna banka: Svetovna gospodarska rast je spet na predkriznih nivojih

Svetovna banka: Svetovna gospodarska rast je spet na predkriznih nivojih
January 10
07:30 2018

Svetovna banka pravi, da se bo svetovna gospodarska rast v letošnjem letu zelo verjetno okrepila, potem ko je bila v letu 2017 boljša od pričakovanj. Banka tako v novi napovedi pričakuje, da se bo gospodarska rast svetovnega gospodarstva letos okrepila na 3,1 odstotka, predenj se bo nato nekoliko upočasnila.

Hkrati bo šlo za prvi primer po finančni krizi, ko bo rast dosegla svoj celoten potencial. Vseeno pa banka v poročilu opozarja, da bo rast kratkoročna, izboljšanje življenskih standardov in zmanjšanje ravni revščine, pa ostaja na dolgi rok ogroženo.

Google tožijo zaradi diskrimnacije belskih konzervativnih moških

Za bližnjo prihodnost pa pri banki vidijo razmeroma optimistično perspektivo. Predsednik banke Jim Yong Kim je dejal: "Obsežno okrevanje globalne rasti je spodbudno".

Napoved banke je boljša od zadnjih napovedi, ki so jih podali junija lani. Med velikimi gospodarstvi je višja rast posebej izrazita v Evrskem območju, čeprav so pri banki še vedno prepričani, da se bo letos nekoliko upočasnila, a za manj kot so sprva pričakovali.

Dolgoročna rast

Pri banki v novi napovedi pričakujejo, da bodo gospodarstva v vzponu in razvoju, letos rasla nekoliko hitreje kot lani. Vseeno pa banko skrbijo dolgoročni obeti. Glavno vprašanje je ali bo svetovno gospodarstvo imelo sposobnosti ohranjanja dostojne ravni rasti, prek trenutnega trenda višje rasti. Potencial za rast se namreč po besedah banke sedaj povečuje počasneje kot v preteklosti.

To je posledica let skromnih izboljšav v produktivnosti, šibkih naložb in starajoče se delovne sile. Omenjena upočasnitev dolgoročnih obetov pa je bo besedah banke zelo razširjena in naj bi zajemala države, ki predstavljajo približno dve tretjini svetovne gospodarske dejavnosti.

Dejstvo, da je po mnenju banke gospodarstvo blizu polne zmogljivosti, pomeni, da obstaja malo možnosti za spodbujanje nadaljnje rasti s standardnimi orodji politike, ki pospešujejo povpraševanje po blagu in storitvah - obrestnih mer oziroma davčnih olajšav in povečane javne porabe.

Pri banki poudarjajo, da bi morale vlade spodbujati reforme za izboljšanje izobraževalnih in zdravstvenih storitev ter infrastrukture, kot so ceste, dobave elektrike in telekomunikacijskih omrežij.

Zdrava in bolje izobražena delovna sila ima večjo verjetnost za višjo produktivnost, boljša infrastruktura pa olajša poslovanje podjetij in jih dela tudi produktivnejša.

Šibka rast zmogljivosti gospodarstva je vse bolj vztrajna tema analiz uradnih gospodarskih agencij, kot sta Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad.

V napovedi je med različnimi regijami prišlo do nekaterih izrazitih sprememb. V Afriki in Indiji se bo tako rast v letošnjem letu zelo verjetno nekoliko pospešila. Na drugi strani se pričakuje, da se bo rast na Kitajskem še naprej upočasnjevala, vseeno pa bo z 6,4 odstotka ostala še naprej visoka.

About Author

Furlan Klemen

Furlan Klemen

je izkušen borzni trgovalec z več kot desetletnimi izkušnjami, specializiran za trgovanje makroekonomskih dogodkov na terminskih borzah. Trgovalni račun podjetja Finančni Trgi d.o.o. se lahko pohvali z izjemnim Sharpe ratio-m, ki je 3 (letni donos glede na volatilnost). Po kriteriju Sharpe ratio je Klemen Furlan eden uspešnejših trgovalcev na Chicaški terminski borzi. Poleg borznega trgovanja je tudi direktor podjetja Finančni Trgi d.o.o. in predsednik Društva finančnikov Slovenije (DFS).

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce