Finančni trgi

Prispevki

DELNICE: Je velikost pomembna?

DELNICE: Je velikost pomembna?
May 23
09:00 2012

Velikost podjetja na donosnost delnice ima vpliv. Kakšen je pa ta vpliv, si bomo pogledali v nadaljevanju.

Velika podjetja so ponavadi stabilna, ustaljena, ki so pripravljena na večje izzive (recesije). Zaradi tega bi morali biti tudi donosi delnic teh podjetij na borzah manj volatilni.

Od leta 1927 (v ZDA) so bili povprečni donosi na največja podjetja 11,75% (oz. 9,69% v primeru geometričnega povprečja). Volatilnost donosov delnic velikih podjetij, merjena z standarnim odklonom mesečnih donosov (anualizirana), je v tem obdobju bila 19,35%. To nam pove, da je (ob predpostavki, da so donosi porazdeljeni normalno) 95% verjetnost, da bo donos v določenem letu med -26,95% in 50,45% (če od povprečja odštejemo dva standardna odklona dobimo -26,95%, če pa povprečju dodamo dva standardna odklona, dobimo 50,45%).

Delnice majhnih podjetij so pa v tem istem obdobju imele višje povprečne donose (13,77% letno oz. geometrično povprečje: 10,82% letno), medtem ko so imele tudi višjo volatilnost (23,09%). To pomeni, da lahko s 95% verjetnostjo (ob predpostavki normalne porazdelitve donosov) rečemo, da bodo donosi v določenem letu med -32,4% in +59,96%.

Vidimo lahko, da so delnice večjih podjetij bolj varne, ampak imajo zato manjše donose.

Vendar, če se spustimo v bolj podrobne podatke in preverimo še druge lastnosti teh dveh "investicijskih stilov" (majhna in velika podjetja) ugotovimo, da delnice velikih podjetij niso več tako privlačne (če nas zanima samo varnost). Največji padci (od najvišje točke do najnižje točke) so v obeh primerih ogromni. Po zlomu letu 1929 so delnice velikih podjetij izgubila v povprečju 84,33%, medtem ko so delnice majhnih podjetij v povprečju po zlomu izgubile 86,1%. Torej ob zlomih bornih tečajev ni varno biti niti v delnicah majhnih podjetij niti v delnicah velikih podjetij.

Za dolgoročno investiranje so delnice majhnih podjetij boljše.

Najmanjši povprečni letni donos v 10-letnih obdobjih delnic velikih podjetij je bil -5,7%, delnic majhnih podjetij pa samo -5,19%. Na 10-letna obdobja je torej bolj varno investirati v manjša podjetja, ne samo zaradi manjših povprečnih izgub, ampak predvsem zaradi višjih donosov (najvišji donosi delnic velikih podjetij v 10-letnem obdobju so bili +19,57, majhnih podjetij pa kar 24,47%). Če ste dolgoročni investitor (10 let ali več) je dobro, da imate vsaj en delež portfelja v delnicah majhnih podjetij.

Če pa želimo preveriti, koliko tveganja vzamemo za določen donos, lahko preverimo, kakšno je Sharpovo razmerje za velika in majhna podjetja. Sharpovo razmerje nam pokaže kakšno je razmerje med presežnim donosom (donos minus netvegana obrestna mera) in med volatilnostjo (standardni odklon). V primeru velikih podjetij je to razmerje 0,24, v primeru majhnih pa le malce višje (0,25). To nam pove, da sta obe skupini delnic približno enako tvegani za določen pričakovan donos in zaradi tega ne boste imeli nekakšne ogromne prednosti pred celotnim trgom.

 

About Author

Luka Gubo

Luka Gubo

je kvantitativni analitik pri podjetju Finančni Trgi d.o.o. in upravljavec sklada FT Quant, in ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kvantitativnih modelov in investicijskih strategij. Njegov fokus je implementacija ugotovitev priznanih svetovnih akademikov v prakso, kar pomeni razvoj investicijskih pristopov, ki imajo visoke tveganju prilagojene donose. Zagovarja popolno transparentnost delovanja in čim bolj sistematično odločanje v investicijskem procesu. Za slovenske medije je pogosto vir informacij ali v obliki posvetov ali pisanja prispevkov in kolumn. Njegovi prispevki in komentarji so bili objavljeni v vseh večjih slovenskih medijih (Planet Siol.net, 24ur.com, Delo, Dnevnik, Finance, RTV Slo, Radio Slovenija, Val202, idr.)

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce