Finančni trgi

Prispevki

Visoke nagrade v bankah stvar preteklosti?

Visoke nagrade v bankah stvar preteklosti?
July 26
07:18 2011

Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o bančništvu, ki skladno z evropsko direktivo zaostruje pravila za nagrajevanje v bankah. Zakon med drugim določa, da morajo banke voditi politiko prejemkov in nagrajevanja, ki spodbuja učinkovito upravljanje tveganj.

Po zakonu mora nadzorni svet banke imenovati posebno komisijo za prejemke, če je banka pomembna za slovenski bančni sistem.

Kako ugoden je moj kredit?

Katere banke so sistemsko pomembne, bo z odločbo določila Banka Slovenije, in sicer v mesecu dni po tem, ko bo opredelila tudi podrobnejša pravila v zvezi s politiko in prakso prejemkov banke, naloge in sestavo komisije za prejemke ter dolžnosti članov nadzornih svetov v zvezi s tem vprašanjem.

Nadzorni sveti teh bank bodo morali komisijo za prejemke imenovati na svoji prvi seji po objavi omenjene odločbe Banke Slovenije.

Te banke bodo zavezane tudi k razkritju informacij glede politike in prakse prejemkov in nagrajevanja.

S temi pravili bodo morale banke uskladiti tudi še neizplačane prejemke iz leta 2010.

Cilj tretje evropske direktive o kapitalskih zahtevah in nadzorniškem pregledu politik prejemkov - Slovenija je maja zaradi zamude pri njenem prenosu dobila drugi opomin Evropske komisije - je zagotoviti finančno stabilnost bank in investicijskih podjetij ter obravnavati pretirano in nepreudarno tveganje v bančnem sektorju, ki so ga spodbujale neustrezne prakse prejemkov, ki so povzročile propad posameznih institucij in probleme v družbi kot celoti.

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce