Finančni trgi

Prispevki

Vrnjeno zaupanje, ki nas je stalo 21 milijonov evrov?

Vrnjeno zaupanje, ki nas je stalo 21 milijonov evrov?
February 17
08:44 2014

Banka Slovenije je zunanje izvajalce pregleda bančnega sistema morala najeti zato, ker je izgubila verodostojnost na mednarodnih trgih ter pri evropskih institucijah, je sporočil njen guverner.

Banka Slovenije je za skrbni pregled bančnega sistema, ki je vključeval pregled kakovosti sredstev, vrednotenje nepremičnin ter stresne teste, zunanjim izvajalcem plačala 21,2 milijona evrov.

Stresni testi 12,2 milijona evrov

Stresne teste od spodaj navzgor je izvedla družba Oliver Wyman, skupni strošek je znašal 11,2 milijona evrov, stresne teste od zgoraj navzdol pa družba Roland Berger, skupno za nekaj več kot milijon evrov.

V pregled so vključili 10 bank - Novo Ljubljansko banko (NLB), Novo Kreditno banko Maribor (NKBM), Abanko Vipa, Hypo Alpe-Adria-Bank, Banko Celje, Raiffeisen Bank, Gorenjsko banko, Unicredit banko Slovenija, Factor banko in Probanko - ki so predstavljale 70,8 odstotka bilančne vsote slovenskega bančnega sistema. Pozneje so zaradi nadzorovane likvidacije izločili Factor banko in Probanko.

Luka Gubo: Stresni testi sploh niso tako stresni

Slovenija je morala zunanje izvajalce po besedah guvernerja centralne banke Boštjana Jazbeca najeti, ker je izgubila verodostojnost na mednarodnih finančnih trgih ter tudi pri Evropski komisiji in Evropski centralni banki.

Rezultati testov so podlaga za izredne ukrepe Banke Slovenije za krepitev stabilnosti bančnega sistema.

Ti za zdaj vključujejo državno dokapitalizacijo NLB-ja, NKBM-ja in Abanke, razlastitev imetnikov podrejenih obveznic in delničarjev ter prenos slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB).

NLB je država dokapitalizirala za 1,55 milijarde evrov, NKBM za 870 milijonov evrov in Abanko za zdaj za 348 milijonov evrov, preostalih 243 milijonov evrov predvidene dokapitalizacije pa bo država lahko banki namenila, če bo Evropska komisija potrdila Abankin program prestrukturiranja. Tega naj bi Abanka Evropski komisiji predložila do 18. februarja.

Vir: STA

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles