Finančni trgi

Prispevki

Z aprilom se zvišuje prag za vstop v DDV

Z aprilom se zvišuje prag za vstop v DDV
April 01
10:10 2013

Prag za vstop v sistem davka na dodano vrednost (DDV) se z aprilom zvišuje s 25.000 na 50.000 evrov prometa letno. Zvišanje praga je prinesla novela zakona o DDV, ki je bila uveljavljena z januarjem, vendar pa je Slovenija za njegovo uresničitev potrebovala dovoljenje partneric v EU.

Dvig praga za vstop v sistem davka na dodano vrednost je povezan z novo ureditvijo pavšalne obdavčitve tako za samostojne podjetnike kot za gospodarske družbe.

Spremembe davčne zakonodaje je DZ sprejel novembra lani, ko je takratni finančni minister Janez Šušteršič ocenil, da prinašajo manjšim podjetnikom davčno okolje, ki bo enostavnejše, bolj predvidljivo tudi bolj spodbudno.

Zvišanje praga za obvezno identifikacijo za DDV s 25.000 na 50.000 evrov obdavčljivih prihodkov verjetno pomeni, da bo veliko davčnih zavezancev, ki v naslednjih 12 mesecih pričakujejo prihodke v tem razponu, razmišljalo o izstopu iz sistema DDV. A če želijo, lahko še naprej ostanejo identificirani za namene DDV, pravijo na Davčni upravi RS.

Novi davki in nižje olajšave

Zavezancem, ki niso vključeni v sistem DDV, v izdanih računih ni treba vključiti in prikazati DDV, hkrati pa nimajo pravice, da bi od države zahtevali vračilo davka, ki ga sami plačajo, ko nabavljajo material oz. plačujejo storitve.

Za dvig vstopnega praga je morala Slovenija pridobiti soglasje partneric v EU.

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce