Finančni trgi

Prispevki

Višje pokojnine… če bomo delali dlje?

Višje pokojnine… če bomo delali dlje?
December 03
08:00 2012

Pogoji za upokojitev bodo po novem ostrejši, je ob robu petkove seje Ekonomsko-socialnega sveta o reformi dejal generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež. Predlog reforme namreč zvišuje upokojitveno starost za oba spola na 65 let, a se bo starostno mogoče upokojiti tudi s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa.

Pokojnine se bodo v letu 2013 uskladile z rastjo plač. A uskladitev ne bo smela preseči 50 milijonov evrov. Obdobje za izračun pokojninske osnove se z zdajšnjih 18 podaljšuje na 24 let. Zaradi uvedbe informativnega osebnega računa pa bodo zavarovanci imeli vpogled v podatke o vplačanih prispevkih.

Čeprav si nekateri, in teh je na srečo čedalje manj, še vedno zatiskajo oči in pričakujejo, da bo po upokojitvi njihov standard le malenkost manjši kot je sedaj, je treba pogledati na faktorje, ki vplivajo na izračun pokojnine:

Zakaj se in se še bodo pokojnine zniževale?

1. Obdobje v katerem se izračunava pokojnina: Do leta 2000 se je izmed vseh let delovne dobo v osnovo za pokojnino vštevalo 10 najboljših let, kjerkoli so le-ta že bila. Po novem zakonu iz leta 1999, ki je začel veljati 1.1.2000 pa se v pokojninsko osnovo vključuje 18 najboljših ZAPOREDNIH let.

2. Višina odstotka za odmero starostne pokojnine se od 1.1.2000, ko je začel veljati nov zakon postopoma zmanjšuje. Do takrat je bil odmerni odstotek 85%, sedaj pa se že od sprejetja zakona ZPIZ-1 zmanjšuje in bo do leta 2018 postopoma padel na 72,5% za polno dobo. Poudariti je potrebno, da je to odstotek, ki velja po sedaj veljavni zakonodaji, praksa pa bo dejansko prinesla še dodatna znižanja, saj je trenutni pokojninski sistem finančno nevzdržen.

3. Naslednji dejavnik, ki pa še dodatno znižuje višino posameznikove pokojnine in je med ljudmi relativno slabo poznan, pa so valorizacijski količniki. Ti so objavljeni v uradnem listu in so za zadnjih sedem let (2005-2011) manjši od ena. To pomeni, da namesto, da bi se upoštevala prejeta plača v višini, kot je bila in se potem pomnožila z odmernim odstotkom, se najprej uskladi z valorizacijskim količnikom in nato pomnoži z odmernim odstotkom.

Praktično in poenostavljeno rečeno to pomeni, da se plača npr. 1000€ pomnoži z 0,732 (valorizacijski količnik), kar znese 732€. Torej je za leto 2011 pokojninska osnova 732€ in od tega se s pomočjo odmernega odstotka izračuna dejanska pokojnina, če je to leto znotraj 18 zaporednih najboljših let posameznika. Če je torej za letos odmerni odstotek za polno dobo 79%, bi bila dejanska pokojnina 578,28€.

Na ZPIZU zagotavljajo - starostno mejo bo mogoče znižati!

Starostno mejo za pridobitev pravice do starostne pokojnine bo v nekaterih primerih mogoče znižati, tako med drugim zaradi skrbi za otroka. Vendar bodo to ugodnost lahko uveljavljale skoraj izključno ženske.
Starostna meja se za enega otroka lahko zniža za šest mesecev, za dva otroka za 16 mesecev, za tri otroke za 26 mesecev, za štiri otroke za 36 mesecev, za pet ali več otrok pa za 48 mesecev.

Poleg tega se starostna meja lahko zniža za dve tretjini dejanskega trajanja vojaškega roka ter za ves čas trajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri tistih, ki so začeli delati pred 18. letom starosti.

Po reformi se bo tisti, ki je na 31. december letos vključen v obvezno zavarovanje na podlagi plačila prispevkov do izpolnitve pogojev za upokojitev, ki mu jih plačuje zavod za zaposlovanje, pa je v tem času izpolnil pogoje za starostno pokojnino, lahko upokojil po zdaj veljavnih predpisih.

Padanje pokojnin naj bi se ustavilo

Po novem bodo višino pokojnine določili v neto in ne več v bruto odstotku. “Veljavni valorizacijski količnik se z 0,732 pretvori v ena. To pomeni, da bo slika bolj čista. Marsikateri zavarovanec, ki se je želel upokojiti, je namreč po zdajšnjem sistemu pri izračunu svoje pokojnine pozabil upoštevati, da valorizacijski količnik ni enak ena, temveč je nižji.

Razmerje med zadnjo plačo in prvo pokojnino bo za moškega s 40 leti pokojninske dobe 57,25 odstotka. To je bolj ugodno razmerje kot po veljavnem zakonu. Valorizacijski količnik se po veljavnem zakonu namreč vsako leto znižuje.

Malusi, torej odbitki pri upokojitvi pred izpolnitvijo pogojev, bodo znašali različno – najvišji možni odbitek bo 18 odstotkov. “Kdor pa bo delal tudi po 60. letu starosti in izpolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa, čeprav bi se lahko upokojil, bo lahko do svojega 65. leta starosti uveljavljal tudi del pokojnine v višini 20 odstotkov in poleg plače torej prejemal tudi ta znesek.

Kdor izpolnjuje pogoje za upokojitev že zdaj, se bo lahko upokojil tudi po tem, ko bo nova reforma že uveljavljena,” je dejal. “Vsi tisti, ki že izpolnjujejo pogoje, lahko samo pridobijo, če ostanejo dlje v zavarovanju,” pravi generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež. Mu verjamete?

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce