Finančni trgi

Prispevki

Življenjska in naložbena zavarovanja: Ne nasedajte!

Življenjska in naložbena zavarovanja: Ne nasedajte!
April 28
05:23 2012

Se je tudi vam že pripetilo, da bi vas zavarovalni zastopnik prepričeval v prekinitev klasičnega življenjskega zavarovanja z namenom sklenitve novega naložbenega zavarovanja Zakaj se to ne splača?

V zadnjem času ugotavljamo, da se ljudje odločajo za prekinitve klasičnih življenjskih zavarovanj zgolj zaradi popačene informacije o visokem končnem znesku izplačila pri naložbeni polici.

A žal so informativni izračuni narejeni na informativnih donosih, kar pa ne pomeni nikakršnega zagotovila.To se je izkazalo lansko leto, saj so skladi in naložbene police utrpele ekstremne padce vrednosti.

Se je tudi vam že pripetilo, da bi vas zavarovalni zastopnik prepričeval v prekinitev klasičnega življenjskega zavarovanja z namenom sklenitve novega naložbenega zavarovanja, z argumenti, da v klasični življenjski zavarovalni polici ne zaslužite nič in da boste udeleženi pri naložbeni polici pri visokih donosih?


Potem naj vas potolažimo, da vsekakor niste osamljen primer. Razlog, da se je v zadnjih letih na slovenskem zavarovalnem trgu prekinilo ogromno življenjskih polic, tiči predvsem v naivnosti in nevednosti posameznikov ter podjetnikov, katere premami predvsem pohlep po visokih donosih. A kaj, ko ti donosi niso zajamčeni.

evro_denarMarsikdo se sploh ne zaveda, kakšno tveganje sploh prevzema z naložbeno polico. Tveganje pa ne pomeni le, da ni nujno, da bodo donosi skladov nižji, ampak tveganje pomeni, da tvegamo s celotnim vplačanim zneskom. Daljše časovno obdobje lahko izgubljamo tudi del vplačanih premij, kakor se je izkazalo v lanskem letu na kapitalskem trgu, ko so bili donosi skladov negativni.

Klasično življenjsko (rentno) zavarovanje je zajamčena oblika varčevanja. Ko primerjamo klasično življenjsko (rentno) zavarovanje z naložbenim, je predvsem pomembno, da sklenitelj sklene klasično življenjsko zavarovanje z namenom, da si brez tveganja zagotovi privarčevana sredstva ob doživetju. S sklenitvijo takšnega zavarovanja je sklenitelju že vnaprej znana zajamčena zavarovalna vsota ob doživetju, katera se povečuje s pripisanim dobičkom.

Hkrati pa se lahko posameznik zavaruje za primer smrti. V kolikor posameznik ne potrebuje zavarovanja za primer smrti, ima na zavarovalnem trgu možnost izbire klasičnega zajamčenega rentnega zavarovanja brez zavarovanja za primer smrti. Zajamčena vsota privarčevanih sredstev ob doživetju in zajamčena renta sta prav tako znani ob sklenitvi zavarovanja. Sklenitelj ne prevzema tveganja.

Pri naložbeni polici pa vsota privarčevanih sredstev ob doživetju zavarovalne dobe ni vnaprej znana, saj bodoči donosi (izgube) niso znani. Ko se pričakuje izplačilo privarčevanih sredstev, ni zagotovila glede njihove višine, saj je sklenitelj vplačeval premije v izbrani sklad na naložbeni polici. Nihče vam ne more zagotoviti določenega donosa vaše naložbene police, zato posledično ne moremo govoriti o zajamčenem znesku izplačila ob doživetju. Pri klasičnih zavarovanjih se sklenitelju ni potrebno ukvarjati s prihodnjimi nestabilnimi donosi v skladih.

Da bomo prišli do pravega bistva , moramo spet omeniti že tolikokrat opisano premoženjsko piramido. Kako je zgrajena piramida? S pravimi trdnimi temelji. Kakor naša hiša. Se spomnite, kako ste gradili svojo hišo? Najprej ste pričeli s trdnimi in stabilnimi temelji, nadaljevali s stenami, na koncu ste se odločali o pravi izbiri strehe. Zimski vrt je prišel na vrsto veliko kasneje. Pa poglejmo našo finančno-premoženjsko piramido. Temelj zdravih financ so jamstva: premoženjsko zavarovanje našega premoženja, kreditno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, življenjsko zavarovanje, bančni depozit, denarni skladi. Nato sledijo naložbene police z varovalkami (zajamčeni najvišji donosi v tekočem letu itd.) in naložbene police ter investicijski skladi, najprej tisti z nižjo stopnjo tveganja, nato tisti z višjim in visokim tveganjem, delnice itd. Zdaj pa še primer zaposlenega posameznika, ki si je ustvaril dom za bivanje z financiranjem bodisi z kreditom ali lizingom. Sklenil je premoženjsko zavarovanje doma z namenom zavarovati premoženje. Sklenil je življenjsko zavarovanje z namenom zavarovati kreditne in druge še neizplačane obveznosti. Ob tem si je zagotovil še zajamčeno varčevanje za namen dodatne rente.

Tako je poskrbel za stabilni temelj svoje premoženjske piramide. Nato pa se odloči po nekaj letih prekiniti življenjsko zavarovanje in sklene naložbeno življenjsko zavarovanje s tveganjem. Ob tem utrpi stroške prekinitve življenjskega zavarovanja in (velikokrat nevede) prevzame naložbeno tveganje. Velikokrat na naložbeni polici posamezniki ne izberejo dovolj visokega kritja za primer smrti, bodisi ker niso seznanjeni z dejstvi bodisi ker polica tega ne omogoča. In nestabilni temelji lahko porušijo vse, kar so si ustvarili v preteklosti. Sedaj pa poglejmo premoženjsko piramido tega posameznika. Preskočil je nekaj stopnic. Temelj ni več popoln.

Tvega z osnovnim mesečnim zneskom, ki si ga lahko še finančno privošči za namen varčevanja. Odsvetujemo prekinitev življenjskih zavarovanj. Če pogledamo situacijo pri odkupu klasičnega življenjskega zavarovanja, lahko opazimo, da nas to tudi precej stane, saj pomeni predčasen odkup tudi do 50 % manjše izplačilo privarčevanih sredstev. Finančniki odsvetujemo prekinitev življenjskih zavarovanj pred potekom zavarovalne dobe. Življenjska zavarovanja predstavljajo dolgoročno naložbo in zavarovanje, pri katerih se najvišji dobički ustvarjajo v zadnji tretjini sklenjenega zavarovanja, zato ga je nesmiselno prekinjati pred potekom zavarovalne dobe.

Primer informativnega odkupa življenjskega zavarovanja:
- moški, star 40 let, se odloči za zajamčeno življenjsko zavarovanje za dobo 20 let in mesečno premijo 40,00 EUR:Po treh letih vplača 1.440,00 EUR.

Primer odkupa preverita na spletni strani Finančne hiše 

About Author

Uros B.

Uros B.

je urednik portala Finančni Trgi in finančne revije Alfa. Na borznem parketu je prisoten že vse od leta 2002, ko je svoje prve prispevke objavil na portalu in forumu Vzajemci.com. Aktivno udejstvovanje na področju vzajemnih skladov je nadaljeval v Iliriki DZU, kjer je bil zadolžen za področje trženja vzajemnih skladov. Ker mu raziskovalna žilica ni dala miru, se je znova vrnil v novinarske vode. Kot zunanji sodelavec je sooblikoval vsebino na finančnem portalu Cekin.si., danes pa skrbi za objave aktualnih in zanimivih tematik iz področja osebnih financ na portalu Finančni trgi.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce