Finančni trgi

Prispevki

Ženska povprečna bruto plača oktobra 2014 v povprečju 96,5 odstotka moške

Ženska povprečna bruto plača oktobra 2014 v povprečju 96,5 odstotka moške
July 04
10:06 2016

Po začasnih podatkih je povprečna bruto plača žensk oktobra 2014 v povprečju znašala 96,5 odstotka moške. Povprečna bruto plača za plačano uro za moške znašala 8,65 evra, za ženske pa 8,35 evra, kar pomeni, da so ženske v povprečju zaslužile 96,5 odstotka povprečne bruto plače moških, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Na uro ženske zaslužile 30 centov manj od moških

Po mednarodnih standardih izračunavanja razlik med moškimi in ženskimi plačami, kjer se kot osnova uporabljajo bruto plače za plačano uro za referenčni mesec, so ženske v Sloveniji za oktober 2014 v povprečju zaslužile 96,5 odstotka povprečne bruto plače moških. Moška povprečno bruto plača za plačano uro je znašala 8,65 evra, ženska pa v povprečju 30 centov manj (8,35 evra). Do omenjene razlike prihaja zaradi različne razporeditve moških in žensk po dejavnostih, poklicih, izobrazbi, starosti in drugih dejavnikov.

‘990-ka’, ki je z borzni prevarami zaslužila pravo bogastvo … kljub kaznim, ki jih je moral plačati!

Ženske v povprečju zaslužile več od moških v treh dejavnostih

Za oktober 2014 so v večini dejavnosti moški zaslužili v povprečju več od žensk, razen v dejavnostih promet in skladiščenje, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja ter gradbeništvo. Razlog je v poklicni in izobrazbeni strukturi, saj je bil v teh treh dejavnostih delež žensk z višjo šolsko izobrazbo in bolje plačanim poklicem višji kot pri moških. Ne glede na to pa je delež žensk v teh dejavnostih (20,1; 26,2; 10,2 odstotka) precej nižji od deleža moških. V dejavnosti promet in skladiščenje so bile, glede na bruto plače moških, bruto plače žensk v povprečju višje za 19,6 odstotka v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja za 10,2 odstotka in v dejavnosti gradbeništvo za 23,2 odstotka Najvišja razlika med moškimi in ženskimi plačami je bila v drugih dejavnostih, kjer so ženske v povprečju zaslužile 38,1 odstotka povprečne bruto plače moških.

Najvišja povprečna bruto plača v velikih poslovnih subjektih

V poslovnih subjektih z večjim številom zaposlenih oseb so bile za leto 2014 bruto plače v povprečju višje kot v tistih z manjšim številom zaposlenih. Povprečna bruto plača v celem letu je bila najvišja v velikih poslovnih subjektih (tj. z 250 zaposlenimi osebami ali več), in sicer 20.388 evrov na zaposleno osebo, medtem ko je ta v t. i. mikro poslovnih subjektih (tj. z manj kot 10 zaposlenimi osebami) znašala 14.496 evrov.

Starejše zaposlene osebe zaslužile 2,6-krat več kot mlajše

Primerjava plač po starostnih skupinah kaže, da so starejše zaposlene osebe za leto 2014 v povprečju zaslužile več od mlajših zaposlenih oseb, in sicer za 2,6-krat. Tako so najvišjo povprečno letno bruto plačo za leto 2014 prejemale zaposlene osebe v starostni skupini 60 ali več let (28.961 evrov), najnižjo pa v starostni skupini manj kot 20 let (11.259 evrov). Največ (31,2 odstotka) zaposlenih oseb je bilo v starostni skupini od 40 do 49 let – te so za leto 2014 prejele 19.869 evrov povprečne letne bruto plače.

Avtor: Monika Kern

Vir: Data.si

About Author

Miha Furlan

Miha Furlan

je diplomirani manager in dolgoletni sodelavec Finančnih Trgov, dober poznavalec finančnega sveta in avtomobilizma. Je tudi član Društva Finančnikov Slovenije.

Related Articles

Nova finančna revija ALFA

Naročite se na najbolj informativen tromesečnik za finančne navdušence!

Naročnina na revijo

Prodajne lokacije

Za oglaševalce