DELNICE: Je velikost pomembna?

stock-market

Velikost podjetja na donosnost delnice ima vpliv. Kakšen je pa ta vpliv, si bomo pogledali v nadaljevanju.

Velika podjetja so ponavadi stabilna, ustaljena, ki so pripravljena na večje izzive (recesije). Zaradi tega bi morali biti tudi donosi delnic teh podjetij na borzah manj volatilni.

Od leta 1927 (v ZDA) so bili povprečni donosi na največja podjetja 11,75% (oz. 9,69% v primeru geometričnega povprečja). Volatilnost donosov delnic velikih podjetij, merjena z standarnim odklonom mesečnih donosov (anualizirana), je v tem obdobju bila 19,35%. To nam pove, da je (ob predpostavki, da so donosi porazdeljeni normalno) 95% verjetnost, da bo donos v določenem letu med -26,95% in 50,45% (če od povprečja odštejemo dva standardna odklona dobimo -26,95%, če pa povprečju dodamo dva standardna odklona, dobimo 50,45%).

Delnice majhnih podjetij so pa v tem istem obdobju imele višje povprečne donose (13,77% letno oz. geometrično povprečje: 10,82% letno), medtem ko so imele tudi višjo volatilnost (23,09%). To pomeni, da lahko s 95% verjetnostjo (ob predpostavki normalne porazdelitve donosov) rečemo, da bodo donosi v določenem letu med -32,4% in +59,96%.

Vidimo lahko, da so delnice večjih podjetij bolj varne, ampak imajo zato manjše donose.

Vendar, če se spustimo v bolj podrobne podatke in preverimo še druge lastnosti teh dveh “investicijskih stilov” (majhna in velika podjetja) ugotovimo, da delnice velikih podjetij niso več tako privlačne (če nas zanima samo varnost). Največji padci (od najvišje točke do najnižje točke) so v obeh primerih ogromni. Po zlomu letu 1929 so delnice velikih podjetij izgubila v povprečju 84,33%, medtem ko so delnice majhnih podjetij v povprečju po zlomu izgubile 86,1%. Torej ob zlomih bornih tečajev ni varno biti niti v delnicah majhnih podjetij niti v delnicah velikih podjetij.

Za dolgoročno investiranje so delnice majhnih podjetij boljše.

Najmanjši povprečni letni donos v 10-letnih obdobjih delnic velikih podjetij je bil -5,7%, delnic majhnih podjetij pa samo -5,19%. Na 10-letna obdobja je torej bolj varno investirati v manjša podjetja, ne samo zaradi manjših povprečnih izgub, ampak predvsem zaradi višjih donosov (najvišji donosi delnic velikih podjetij v 10-letnem obdobju so bili +19,57, majhnih podjetij pa kar 24,47%). Če ste dolgoročni investitor (10 let ali več) je dobro, da imate vsaj en delež portfelja v delnicah majhnih podjetij.

Če pa želimo preveriti, koliko tveganja vzamemo za določen donos, lahko preverimo, kakšno je Sharpovo razmerje za velika in majhna podjetja. Sharpovo razmerje nam pokaže kakšno je razmerje med presežnim donosom (donos minus netvegana obrestna mera) in med volatilnostjo (standardni odklon). V primeru velikih podjetij je to razmerje 0,24, v primeru majhnih pa le malce višje (0,25). To nam pove, da sta obe skupini delnic približno enako tvegani za določen pričakovan donos in zaradi tega ne boste imeli nekakšne ogromne prednosti pred celotnim trgom.

 

IN KAM SPADATE VI?

Poznano dejstvo je, da več kot 90 odstotkov trgovalcev začetnikov denar izgublja. Če morda še ne veste – večino začetnikov “trg poje”, ker ne upoštevajo osnovnih pravil upravljanja tveganj, ne uporabljajo prave strategije, poslušajo slabe nasvete, izberejo napačno brokersko hišo ali počnejo ostale osnovne napake.

Preostalih 10% odstotkov, ki pred začetkom trgovanja zberejo vse potrebne informacije, sprejmejo prave odločitve in se trgovanja lotijo z načrtom pa uspe v prvih letih ustvariti dobiček. Vprašanje, ki vam ga zastavljamo je: zakaj bi bili v 90%, če ste lahko v 10% in s trgovanjem služite?

Če želite izvedeti, kako vam bomo pomagali priti med dobičkonosnih 10%, kliknite tukaj

Oddajte svoj komentar

Izvedba (• Dotkomp

Kviz