Strategija, ki nasvet ‘kupi in drži’ zlahka premaga na dolgi rok …

market-climbing

V preteklih dneh smo si pogledali, kako lahko z različnimi faktorji dosegamo višje donose (velikost, P/E, P/B, momentum). Kaj pa če te faktorje združimo v celovito strategijo? Rezultati, ki jih dobimo so zelo dobri.

Strategija je preprosta. Izmed vseh ameriških delnic izberemo tiste, ki imajo:

– P/S razmerje (“Price to Sales” – cena deljena z prihodki iz prodaje) nižje od 1,5,

– dobiček višji od preteklega leta,

– 3-mesečni donos mora biti višji od povprečja (recimo od indeksa S&P 500),

– 6-mesečni donos višji od povprečja,

– kupimo pa 50 delnic z najvišjim letnim donosom.

Takšna strategija bi nam morala prinesti visoke donose, saj upošteva dva vrednostna faktorja in tudi momentum faktor. In kakšni so dejansko bili donosi te strategije (med 1963 in 2010)?

V povprečju bi s to strategijo dosegli 19,8% letne donose, kar je močno izboljšanje ‘kupi in drži’ strategije, ki je v istem obdobju prinesla 13,3% letno. Če vzamemo geometrično povprečje je naša strategija dosegla 17% letno, kupi in drži pa le 11,2%.

Ne samo, da so donosi višji, tudi tveganje (merjeno z volatilnostjo oz. standardnim odklonom donosov) se ne poveča močno. Naša strategija je imela standardni odklon 21%, medtem ko kupi in drži 19%. Tudi največji padci (od najvišje vrednosti portfelja do najnižje) je približno enak: -59% (strategija) proti -55% za vse delnice.

Če želimo primerjati različne strategije med seboj, je nujno, da jih standardiziramo in naredimo primerljive. To storimo z uporabo Sharpovega razmerja, ki meri razmerje med presežnim donosom (donos strategije minus netvegana obrestna mera) in volatilnostjo donosov strategije. Za vse delnice (torej strategija kupi in drži) je Sharpovo razmerje 0,33, medtem, ko je pri uporabi strategije s prej omenjenimi faktorji razmerje višje – kar 0,55.

Kar je ključno pri vseh investicijskih strategijah je to, da so konsistentne skozi čas, kajti strategija, ki deluje le neko obdobje, nam ne koristi preveč za višanje donosov. Naša izbrana strategija se je pokazala kot zelo uspešno, saj je bila v povprečju boljša v 80% primerih v primerjavi s ‘kupi in drži strategije’ za obdobjega enega leta.

Če pa podaljšamo časovno obdobje investiranja, je dominantnost izbrane strategije še toliko večja. V vseh možnih 5-letnih obdobjih je strategija bila v kar 98% primerih boljša od ‘kupi in drži’ strategije, v 10-letnih obdobjih pa se sploh ni zgodilo, da bi strategija imela nižje donose kot pa trg (kupi in drži).

Racionalen investitor si bo torej izbral podobno strategijo in jo uporabil pri povišanju donosov (ali zmanjševanju tveganja), saj so se takšne investicijske strategije dokazale skozi čas in upoštevajo ključne fundamentalne faktorje – kot tudi tiste, ki nastanejo zaradi človeške psihologije (momentum). Prav tako se z uporabo strategije izognemo čustvenim odzivom na trgu, saj smo lahko prepričani v določeno donosnost ob vnaprej predvidenem tveganju (za razliko od celotnega trga, kjer je zelo pomembno, kdaj vstopimo in kdaj izstopimo).

VARNOST SLOVENSKIH BANK … JE VPRAŠLJIVA?

Preverite, ali je vaša banka med najvarnejšimi v Sloveniji!

Na portalu Finančni trgi smo tudi letos pripravili lestvico najvarnejših bank v Sloveniji. Bilance bank smo prečesali po dolgem in po čez in samo za vas poiskali najvarnejšo banko … Kaj se je od zadnje analize spremenilo, katera banka je danes dobra in katera slaba?

Kateri banki lahko torej zaupamo svoja težko privarčevana sredstva in ob tem mirno spimo? In katere banke so tiste banke, kjer so tveganja še vedno visoka in se jim je mogoče smiselno izogniti?

Priložnost, ki jo ne smete izpustiti iz rok!


Vsi bralci portala Finančni Trgi imate unikatno priložnost, da omenjeno analizo varnosti slovenskih bank prejmete brezplačno na vaš elektronski naslov. Kako?

Kliknite TUKAJ, izpolnite kontaktni obrazec in preverite, kje na lestvici varnosti stoji vaša banka ...

Oddajte svoj komentar

Izvedba (• Dotkomp

Kviz